Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Möta rättshaverister

2019-01-28 Arbetsmiljö 12:41

Jakob Carlander delade med sig av strategier för att möta rättshaverister på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.