Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Nyttiga innovationer

2018-01-29 Innovation och utveckling 08:32 minuter

I filmen Design Thinking – användarcentrerad innovation, berättar Ivar Björkman, verksamhetsansvarig på Openlab, om hur man kan arbeta med metoden Design Thinking för att utveckla samhällsnyttiga innovationer, på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare i december 2017. Design Thinking bygger på att våga vara kreativ, utgå ifrån empati och förståelse för användaren samt att arbeta tvärdisciplinärt och gemensamt.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.