Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Partsrådet på en minut

2018-05-24 Om Partsrådet 1:12 minuter

Nu finns en film som beskriver Partsrådet på en minut. Filmen är tänkt att kunna användas av arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare som vill informera medarbetare och intressenter om Partsrådets uppdrag och verksamhet.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.