Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Samarbetskulturer

2015-10-16 Arbetsmiljö 11.28 minuter
I filmen pratar Thomas Jordan, docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet om att bygga robusta samarbetskulturer. Partsföreträdare fick förslag på hur man kan bygga robusta samarbetskulturer på myndigheter.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.