Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Samtalsgrupper förebygger ohälsa

2019-12-16 Arbetsmiljö 09:04 minuter

Ulla Peterson pratade om hur man kan förebygga stress och ohälsa genom kollegiala samtalsgrupper, på Partsrådets seminarium.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.