Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Snabba innovationer

2019-04-15 Innovation och utveckling 21:30 minuter

Lisa Lindström pratade om hur man som myndighet kan bli mer innovativ och arbeta snabbare, på en inspirationsfrukost för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling stod bakom.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.