Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Ställ krav på IT-systemen

2014-12-08 Arbetsmiljö 10.59 minuter
Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv bjöd in till en seminariedag, där Jonas Söderström, informationsarkitekt och författare, gav tänkvärda exempel på att dagens IT-system tagits fram utan tillräcklig tanke på användaren.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.