Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Start för 2016 års utvecklingsprogram

2016-03-31 Förändring och utveckling 03.33 minuter
Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom förändring och utveckling.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.