Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Tillbaka till jobbet

2018-04-11 Arbetsmiljö 07:40 minuter

Åsa Kruse berättar om hur man kommer tillbaka till jobbet efter stressrelaterad ohälsa, på Partsrådets seminarium om rehabilitering.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.