Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Våga lära nytt

2014-12-22 Förändring och utveckling 05.04 minuter
Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd föreläste Per Schlingmann, arkitekten bakom Nya moderaterna, om att våga lära nytt.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.