Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Viktigt med evidens

2016-11-09 Arbetsmiljö 13.05 minuter
I filmen Evidensbaserad riskbedömning för hot och våld lyfter Henrik Belfrage fram behovet av att göra hot- och riskbedömningar som är evidensbaserade, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö i ett partsperspektiv arrangerade i oktober.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.