Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Viktigt teamarbete

2015-10-15 Förändring och utveckling 13.15 minuter
Annika Lantz, psykolog och professor vid Stockholms universitet pratar om teamets betydelse för att öka kraften i förändringsarbetet. Det stod i fokus för Partsrådets seminarium inom förändring och utveckling.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.