Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Webbinarium om IA-systemet

2019-05-08 Hållbart arbetsliv 52:34 minuter

IA-systemet är ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet. Det är en av de tjänster som Partsrådet erbjuder statliga myndigheter inom ramen för det nya arbetsområdet Hållbart arbetsliv.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.