Vi erbjuder

Partsrådets stöd under pandemin

Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer. För att stödja lokala parter har vi här samlat inspirationsmaterial, verktyg och annat som ger stöd i arbetet under covid-19-pandemin.

Läs mer om hur Partsrådet anpassar verksamheten.

Hållbar arbetsmiljö i en kris

Många myndigheter ställs inför akuta frågor som gäller förändrade arbetssätt, digital arbetsmiljö och hur krisen påverkar medarbetare. I följande artiklar får ni stöd i arbetet med att ta hand om de frågorna.
Artikel

Arbetsmiljö vid arbete från hemmet: 400 partsföreträdare diskuterar utmaningar och lösningar

Hur tacklar vi utmaningarna vid arbete i hemmet och vilka lärdomar kan vi ta med oss till morgondagens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete? Under en av Partsrådets workshoppar dis...

Arbetsmiljö
Artikel

Strategier när gränserna mellan arbets- och privatliv förändras

Digitaliseringen har gjort mångas arbete mer flexibelt, och sättet att förhålla sig till detta skiljer sig åt mellan olika personer. ”Inget sätt är automatiskt bättre ur ett arb...

Arbetsmiljö
Artikel

Kriminalvården ser Partsrådets e-utbildningar som ett bra komplement i arbetsmiljöarbetet

Kriminalvården använder Partsrådets e-utbildningar som komplement till sina egna arbetsmiljöutbildningar. Therese Nordholm, HR-expert på Kriminalvården, och Peter Ask, central h...

Arbetsmiljö
Artikel

Pröva mötesmetoden som leder till ökad delaktighet och förståelse

Hur får du effektiva möten som leder till ökad delaktighet och bättre förståelse för andras arbete? Organisationsforskaren Birgitta Södergren har tagit fram en modell för mötesd...

Arbetsmiljö
Artikel

Digitaliseringsexperten: Glöm inte den digitala arbetsmiljön

Digitalisering handlar om mycket mer än datorer – det är verksamhetsutveckling. Det anser Jan Gulliksen, mannen som har personligt ansvar för att få alla svenskar att använda in...

Arbetsmiljö
Artikel

Stressforskarens råd för bättre sömn

Sömn är viktigt för att vi ska kunna rensa ut minnet – men det är ingen katastrof om man sover dåligt någon natt. Det menar Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institut...

Arbetsmiljö
Artikel

Undvik risker – och skapa en frisk arbetsplats

Gott ledarskap, kontroll i arbetet, balans mellan insats och belöning, tydliga mål, anställningstrygghet och balans mellan arbete och fritid ökar välbefinnandet på arbetsplatsen...

Arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv

Arbeta partsgemensamt under kris - en nyckel till framgång

Att i kris kunna vara handlingskraftig och fatta snabba och bra beslut kräver en utarbetad struktur, tydlighet i roller och tillit mellan lokala parter. För att skapa dessa förutsättningar är samverkansarbetet en viktig komponent. Nedan finns tre inspirerande artiklar om samverkan.

Sända webbinarium

Goda exempel

Covid-19 har bidragit till en stor omställning i vår arbetsmiljö. Allt fler jobbar hemifrån eller på distans. Partsrådet har pratat med myndigheter om hur de hanterar den rådande pandemin och hur de ställer om sina arbetssätt. Ta del av goda exempel i artiklarna nedan.