Vi erbjuder

Partsrådets stöd under pandemin

Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer. För att stödja lokala parter har vi här samlat inspirationsmaterial, verktyg och annat som ger stöd i arbetet under covid-19-pandemin.

Läs mer om hur Partsrådet anpassar verksamheten.

Hållbar arbetsmiljö i en kris

Många myndigheter ställs inför akuta frågor som gäller förändrade arbetssätt, digital arbetsmiljö och hur krisen påverkar medarbetare. I följande artiklar får ni stöd i arbetet med att ta hand om de frågorna.

Hållbart arbetsliv

Arbeta partsgemensamt under kris - en nyckel till framgång

Att i kris kunna vara handlingskraftig och fatta snabba och bra beslut kräver en utarbetad struktur, tydlighet i roller och tillit mellan lokala parter. För att skapa dessa förutsättningar är samverkansarbetet en viktig komponent. Nedan finns tre inspirerande artiklar om samverkan.

Sända webbinarium

Goda exempel

Covid-19 har bidragit till en stor omställning i vår arbetsmiljö. Allt fler jobbar hemifrån eller på distans. Partsrådet har pratat med myndigheter om hur de hanterar den rådande pandemin och hur de ställer om sina arbetssätt. Ta del av goda exempel i artiklarna nedan.