Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete hjälp vid förändring

2012-06-07 Statliga verksamheter står inför allt snabbare förändringar, med ökade krav och utmaningar som följd. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan en organisation förbättra sin förändringsberedskap och därmed minska risken för stress och ohälsa.

Det är huvudbudskapet i rapporten Arbetsmiljö i förändring och utveckling, framtagen av Gunnar Sundqvist, Arbetsgivarverket, på uppdrag av Partsrådet.

Andelen stressrelaterade sjukdomar ökar kraftigt sedan 20-30 år, sannolikt till följd av ett allt snabbare, kontinuerligt förändringstempo.

ec4897a7d5d1fb3cc86a0696c28e506e5cbbcea8

De organisationer som inte klarar av att hantera utvecklingen kommer att få stora problem: dåligt engagemang bland medarbetare, ökad risk för kronisk stress, hög sjukfrånvaro, försämrad kvalitet i arbetet och minskat förtroende för verksamheten.

Men cirkeln kan brytas: Genom att identifiera och främja friskfaktorer, tillhandahålla tillräckliga resurser och skapa förutsättningar för ett positivt emotionellt klimat finns förutsättningar för en ökad förändringsberedskap.

Rapporten lyfter fram bland annat följande:

• Alla team, grupper och funktioner har tydliga mål med sitt arbete samt de befogenheter, resurser och mandat som krävs för att uppnå dessa.
• Inom organisationen finns den kompetens som krävs för att kunna hantera förändringar.
• Det finns nätverk och team som kan mobiliseras och som medarbetare kan ta kontakt med vid behov.
• Inom organisationen finns en känsla av stöd, tillit och förtroende.

Läs mer via länkarna till höger:
– Gunnar Sundqvist: Arbetsmiljö i förändring och utveckling
– Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

För vidare information se artiklar i arkiv.

Publicerad: 2012-06-07

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.