Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Två dagar om förändring - och motstånd

2013-10-09 Under två dagar i september 2013 anordnade Partsrådet seminariet ”Förändringsvilja och förändringsmotstånd”. De fyra föreläsarna angrep ämnet från teoretiska, praktiska, personliga och organisatoriska synvinklar och gav seminariedeltagarna olika perspektiv på hur myndigheter konstruktivt kan hantera motstånd och stimulera viljan till förändring och utveckling.

6f8c8180018a51f8615821c5d05269814b4a8983

Lars Jacobi var en av föreläsarna på seminariet ”Förändringsvilja och förändringsmotstånd”.

Alan Schürer, ekonomie doktor och projektledare för Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” gjorde en översikt över ”Change Management i modern tid”. (Se nedan).

Bo Ahrenfelt, läkare och konsult, talade under rubriken ”Konsten att hantera motstånd” och tog bland annat seminariedeltagarna med på en resa bakåt i evolutionen, för att förklara varför vi reagerar med motstånd. (Se nedan).

Lou Rossling, pedagog och konsult och Lars Jacobi, företagsekonom och organisationskonsult, föreläste under varsin dag. Lou Rossling under rubriken ”Att få med sig andra och lyckas med ett förändringsarbete” och Lars Jacobi under rubriken ”Skapa vilja till förändring – En kombination av struktur och engagemang”. Lou Rossling talade från ett personligt perspektiv om motstånd och förändringsvilja (Se nedan) medan Lars Jacobi talade om olika framgångsfaktorer för förändringsarbete. (Se nedan).

Publicerad: 2013-10-09

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.