Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Utveckling genom samarbete och god kommunikation

2012-06-28 Bra arbetsmiljö, samarbete och god kommunikation är förutsättningar för en positiv och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Det var den röda tråden under den tredje konferensen 13 och 14 juni 2012 inom Partsrådets program Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

9b23b0852ba1687b247e04e13adad3e338e32292

Några av konferensens drygt 40 deltagare från sammanlagt 12 myndigheter.

Under två dagar varvades föreläsningar om nya rön och erfarenheter med grupparbeten där deltagarna diskuterade och tillsammans arbetade fram nya angreppssätt inom de olika fokusområdena.

Pengar inte tillräckligt
Den amerikanske författaren Daniel Pink inledde med en film som illustrerar kopplingen mellan motivation och arbetsmiljö:

Modern forskning visar att traditionella motivationssystem – med straff eller belöning – endast fungerar för enklare arbetsuppgifter. För mer komplicerade uppgifter leder ökade belöningar tvärtom till minskad effektivitet. Viktigare än pengar är att ha ett självständigt, meningsfullt arbete med möjlighet att använda sig av och utveckla sina förmågor.

Bra arbetsklimat frigör kunskapsresurser
Birgitta Södergren, forskningsledare vid Uppsala universitets Institut för Personal- och Företagsutveckling, fortsatte på samma tema genom att tala om kopplingen mellan det lokala arbetsklimatet och möjligheten att frigöra kunskapsresurser inom en organisation.

4c525084b7c2f90f2103d94c7bb6023309b51dc9

För en organisation som vill utvecklas är det viktigt att inte enbart fokusera på formellt, professionellt kunnande utan också på ”osynligt” kunnande som engagemang, omtanke och intresse.

-Skapa ett lokalt arbetsklimat där de olika medarbetarna kan agera på sätt som tillåter dem att använda sina unika kompetenser, sa Birgitta Södergren.

Statligt stöd för innovations- och förändringsprocesser
Martin Sparr, kanslichef för Innovationsrådet, berättade om rådets arbete med att stödja innovations- och förändringsprocesser i offentlig verksamhet.

82e574bb9c9aec179b33f48622d17db3c4b73278

En enkätundersökning bland statliga myndigheter visar dock följande:

• Myndigheternas kunskap om kundernas/brukarnas behov är med största sannolikhet betydligt lägre än vad de tror.
• Bara hälften av de tillfrågade myndigheterna hade kvalitetsmål med sin verksamhet och var dessutom inte alltid säkra på att dessa mål verkligen var till nytta för deras kunder.
• En stor del av den information som tas fram om kundernas behov försvinner på vägen. Bara fyra myndigheter av tio diskuterar den, och informationen sprids i regel inte vidare till andra myndigheter.

Försäkringskassans förändringsarbete
Försäkringskassans marknadschef Lena Glennert berättade om det förändringsarbete hennes organisation nyligen har genomfört för att förbättra kundupplevelsen.

4b4ec35d9090e583d6c9d77b20932bf96b8e9c14

Ett av målen med förändringsarbetet var att skapa förutsättningar för en kultur där alla medarbetare tar ansvar för kundens upplevelse och erbjuder denne en ökad kontroll över sin situation.

För att underlätta dialogen med kunderna beslöt Försäkringskassan att använda sig av sociala medier, i första hand Facebook. Resultatet var positivt:

– Vi kan jobba pro-aktivt och skräddarsy svar och information. Dessutom får vi snabbt reda på vad kunderna tycker är bra, får förslag till förbättringar och en snabb spridning av vår information.

Publicerad: 2012-06-28

Utveckling genom samarbete och god kommunikation

2010-11 Rapport Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.