Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Utvecklingsprogrammet

2012-05-10 Utvecklingsprogrammet, som äger rum under fyra tvådagarsseminarier, utgår ifrån ett antal teman som identifieras som särskilt viktiga för att kunna hantera kontinuerlig förändring.

Dessa teman – som har valts ut av parterna och av deltagarna på tre välbesökta inspirationsseminarium – är omvärldsbevakning, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, kommunikation och kompetensförsörjning. I 2012 års utvecklingsprogram deltar 42 deltagare från tretton myndigheter.

Publicerad: 2012-05-10

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.