Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Verksamhetsutveckling ur ett partsperspektiv

2013-08-29 Den 11 och 12 juni 2013 genomfördes den andra delen av Partsrådets utvecklingsprogram inom ramen för arbetsområdet Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd. Fokus denna gång låg på kopplingen mellan verksamhetsutveckling och de lokala parternas arbete med förändrings- och utvecklingsfrågor.

3dda2c4de3f4b02e7384bd0eeb9444e6443df809

Folkhälsoinstitutets HR-chef Marcus Jönsson och Regeringskansliets förhandlingschef Stellan Broman.

Under seminariets första dag berättade Regeringskansliets förhandlingchef Stellan Broman och Folkhälsoinstitutets HR-chef Marcus Jönsson om Regeringskansliets arbete med att skapa förutsättningar för en verksamhetsfokuserad samverkan.Ett arbete, förklarade de, vars mål är att bidra till verksamhetens kontinuerliga utveckling såväl som till en ökad grad av engagemang, deltagande och ansvarstagande inom organisationen.

– Vi ville lägga grunden till ett förhållningssätt där beslut fattas av dem som berörs av besluten, där medarbetare och fackförbund kommer tidigt in i processen och där det finns en gemensam förväntan bland de inblandade parterna, sa Stellan Broman.

Flexibel samverkan
För att lyckasbehövde kansliets samverkansarbete vara flexibelt och fungera som ett gemensamt förhållningssätt snarare än ett system, menade Marcus Jönsson.

– Det viktigaste för oss var att skapa en ny anda för hur vi ska arbeta och förhålla oss till samverkan. Avtalet kom sist, när parterna väl var överens om hur och i vilka frågor vi skulle samverka.

Många av de utmaningar de ställdes inför i sitt arbete löstes med hjälp av partsgemensamma diskussioner under resans gång. Marcus Jönssons råd till andra i samma situation är därför att ta den tid som krävs för att uppnå en samsyn innan avtal skrivs.

Förändringsberedskap genom samverkan
Charlotta Krafft, som under många år har arbetat med samverkansfrågor för bland annat Saco och Partsrådet, menade att för att ett samverkansarbete ska kunna bidra till en förbättrad förändringsberedskap behöver det vara såväl verksamhetsfokuserat som kopplat till det dagliga arbetet.

– Genom att fokusera på verksamhetsnytta och inte primärt på personalpolitik kan arbetet bli ett värdefullt verktyg för hela organisationen och dess framtida utveckling.

Koppla arbetet till kärnverksamheten
Alan Schurer, utvecklingsprogrammets projektledare, var inne på samma spår då han under sitt föredrag om statlig managment berättade om förutsättningarna för ett lyckat partsgemensamt verksamhetsutvecklingsarbete:

– Två av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna är att parternas arbete är kopplat till organisationens kärnverksamhet och att arbetet rör sådant som gruppen själv har möjlighet att påverka. Utan ett sådant fokus riskerar samverkansarbetet att hamna som ett sidospår till den ordinarie verksamheten.

Delegerat ansvar
Senare under dagen berättade Lotta Bjurhult, Systembolagets chef för kanalutveckling och strategi, om hennes organisations arbete med att utveckla verksamheten utifrån ett kundperspektiv.

9d5a83206a8d010047e524d335ecfe2c8b1eb02e

 

Ett syfte var att flytta ut ansvaret så att beslut kan fattas där de gör mest nyttta. Det genomfördes på en mängd olika sätt, varav det mest framgångsrika var en testverksamhet kallad ”Akvariet”, inom vilken ett trettiotal av Systembolagets butiker fick fria händer att experimentera med olika sätt att möta kunden.

– Genom att arbetet utfördes av de medarbetare som arbetar mot kund fick vi fram mängder av fantastiska lösningar som vi aldrig skulle upptäckt annars, sa Lotta Bjurhult.

–Det är alltid där man måste börja när man ska förbättra en verksamhet, med att ta hjälp av de som kan den bäst.

Verksamhetsinriktade förändringsprojekt
Utöver de teoretiska föreläsningarna ägnades en stor del av de två dagarna åt de verksamhetsinriktade förändringsprojekt som de elva deltagande myndigheterna tagit med sig in programmet. Denna gång låg tyngdpunkten på att, via praktiska övningar och grupparbeten, tydliggöra projektens respektive mål och att identifiera deras nytta för ett antal viktiga målgrupper.

Publicerad: 2013-08-29

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.