Vi erbjuder

Appen

Appen är till för dig som är intresserad av att stanna upp och reflektera över arbetslivet. Genom ett visuellt och konkret reflektionsmaterial vill vi initiera samtal om vilka behov du som medarbetare, eller ni som samverkansgrupp, arbetsgrupp eller organisation har – i tider av ständiga förändringar och ökad komplexitet.

Appen är ett webbaserat verktyg som tagits fram för att stötta Partsrådets medlemmar i att arbeta med utvalda frågor kring ett hållbart arbetsliv. Materialet som förmedlas i appen utgår från våra tjänster Ursäkta röran, Fånga tidiga tecken och Välkommen tillbaka. Innehållet i Appen är framförallt riktat till dig som deltagit i någon av dessa workshoppar och nu vill arbeta vidare med frågorna tillsammans med dina kollegor i den egna organisationen.

Appen är webbaserad och kan nås via mobiltelefon, surfplatta eller dator i din vanliga webbläsare genom att klicka här.