Vi erbjuder

Partsrådets stöd under pandemin

Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på ett sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer. Vi tillgängliggör också inspirationsmaterial och verktyg på en egen webbplats som lokala parter kan använda i sitt arbete under covid-19-pandemin. Se länk nedan.