Vi erbjuder

Hållbarhetens konst: Vår tid

Kan utrymme för reflektion förändra något i ditt eget dagliga arbete, i din arbetsgrupp eller i hela organisationen? Med tjänsten Vår tid får grupper som arbetar tillsammans chansen att stanna upp och titta tillbaka på det redan genomförda. För att få syn på det som inte är synligt i vardagen tar vi konsten till hjälp.

Vår tid skapar möjlighet att tala om tid på andra sätt än som något det råder brist på, något som sätter press på oss. Genom att ta del av tjänsten får ni utrymme att tala och tänka om tid, liksom att reflektera över hur tid hänger ihop med hållbarhet. Tjänsten syftar till att se sina egna insatser samt olika typer av projekt och förändringsarbeten ur ett nytt och större perspektiv.

En av tre tjänster inom ramen för Hållbarhetens konst
Hållbarhetens konst består av tre tjänster som alla tar avstamp i konst och populärkultur i syfte att ge nya perspektiv på arbetslivet. Kulturen ger utrymme för reflektion och omtag, vilket kan hjälpa oss att titta på oss själva på ett nytt sätt och få nya perspektiv. 

Gemensamt för de tre tjänsterna inom ramen för Hållbarhetens konst är att de ger utrymme för reflektion i och om våra statliga arbetsplatser. Tjänsterna är utformade som workshoppar och stöttar i att ge plats för hela människan – och för alla människor – i organisationen.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Upplägg och utformning av tjänsten diskuteras under ett uppstartsmöte med er organisation. Därefter anordnar Partsrådet en workshop (cirka 2–2,5 timmar) på en plats med tillgång till konst, antingen befintlig på arbetsplatsen, utanför i närmiljön eller i stadsrummet.

Under själva workshoppen kommer gruppen att resonera kring utvalda verk utifrån en rad frågeställningar av öppen karaktär som inte kräver förkunskaper. Snarare bjuder de in till fantasi och spekulation. Ni får sedan vända blicken mot det egna arbetet för att resonera kring detta med ert nyvunna perspektiv.

Ungefär en vecka efter workshoppen genomförs ett uppföljande samtal på cirka 30 minuter.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten?

Tjänsten tar cirka 30 minuter att förbereda under uppstartsmötet. Själva workshoppen tar cirka 2–2,5 timmar, och uppföljningen cirka 30 minuter. 

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten vänder sig till samtliga på arbetsplatsen. Det kan vara allt från HR-chefer och avdelningar, fackligt förtroendevalda, skyddsombud, ledningsgrupper, stabsfunktioner, avdelnings- och verksamhetschefer, medarbetare med flera.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Läs mer om tjänsten i en intervju med en av våra tjänsteleverantörer