Vi erbjuder

Hållbarhetens konst: Våra föreställningar

Vi har fler bilder och förställningar än vi tror om arbetsplatser och yrkesroller – hur det är i poliskårer, i häktet, vid olika gräns- och tullstationer runt om i världen. Hur kan vi förstå dessa föreställningar? Var kommer de ifrån? Och hur kan vi arbeta med att förhålla oss till och leva med dem? Med tjänsten Våra föreställningar får grupper som arbetar tillsammans chansen att reflektera kring hur representation av yrkesgrupper och miljöer spelar in för medborgares förväntningar. 

Föreställningarna om vår verksamhet har betydelse – oavsett om de stämmer eller ej. Representationer av yrkesgrupper och miljöer i teveserier, filmer, spel och medier må vara stereotyp och av varierande sanningsgrad, men de präglar medborgarnas föreställningar och därmed förväntningar.

I tjänsten Våra föreställningar tar vi vägen via filmen och populärkulturen för att medvetandegöra en mer komplex bild av oss själva i våra yrkesroller. Att få utrymme att reflektera över den egna rollen kopplad till omvärldens medvetna och omedvetna föreställningar och förväntningar ger verktyg för att kunna implementera nya insikter i vår vardag.

En av tre tjänster inom ramen för Hållbarhetens konst
Hållbarhetens konst består av tre tjänster som alla tar avstamp i konst och populärkultur i syfte att ge nya perspektiv på arbetslivet. Kulturen ger utrymme för reflektion och omtag, vilket kan hjälpa oss att titta på oss själva på ett nytt sätt och få nya perspektiv. 

Gemensamt för de tre tjänsterna inom ramen för Hållbarhetens konst är att de ger utrymme för reflektion i och om våra statliga arbetsplatser. Tjänsterna är utformade som workshoppar och stöttar i att ge plats för hela människan – och för alla människor – i organisationen.

Är du intresserad av att delta i utvecklingsarbetet, till exempel genom att testa under en workshop? Välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se eller genom att göra en intresseanmälan.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Upplägg och utformning av tjänsten diskuteras under ett uppstartsmöte med er organisation. Därefter anordnar Partsrådet en workshop (cirka 2–3 timmar).

Under själva workshoppen sker diskussioner i ett slags progression – man börjar på en punkt som är långt från den egna verksamheten, för att i en senare fas övergå till kopplingar till den egna verksamheten. Gruppen kommer på så sätt att få diskutera föreställningar om den egna rollen och verksamheten i relation till populärkulturella framställningar.

Ungefär en vecka efter workshopen genomförs ett uppföljande samtal på cirka 30 minuter.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten?

Tjänsten tar cirka 30 minuter att förbereda under uppstartsmötet, samt ytterligare 30 minuter för att iordningställa rummet och förbereda fika. Själva workshoppen tar cirka 2–3 timmar. Uppföljning tar 30 minuter.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten vänder sig till samtliga på arbetsplatsen. Det kan vara allt från HR-chefer och avdelningar, fackligt förtroendevalda, skyddsombud, ledningsgrupper, stabsfunktioner, avdelnings- och verksamhetschefer, medarbetare med flera.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

Tjänsten är i pilotstadiet, men det går att göra en partsgemensam intresseanmälning redan nu.

För att ta del av våra andra tjänster behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Läs mer om tjänsten i en intervju med en av våra tjänsteleverantörer