Vi erbjuder

Hållbarhetens konst

Hållbarhetens konst består av tre tjänster som alla tar avstamp i konst och populärkultur. Gemensamt för dem är att de ger utrymme för reflektion i och om våra statliga arbetsplatser. Tjänsterna är utformade som workshoppar och stöttar i att ge plats för hela människan – och för alla människor – i organisationen.

För att få nya perspektiv på arbetslivet kan vi med fördel använda konst och populärkultur som verktyg. Kulturen ger utrymme för reflektion och omtag, vilket kan hjälpa oss att titta på oss själva på ett nytt sätt och få nya perspektiv. God konst är ofta dubbelbottnad, så genom att utgå från ett verk kan vi förstå och få fram dubbelheten. Populärkulturen, å andra sidan, har en direktöppning till vårt känsloregister, vilket gör den effektiv och mindre läskig att referera till. Genom att blanda de två formerna – konstens eviga perspektiv och det direkta och känslosamma i populärkulturen – kan vi komma långt i våra reflektioner kring oss själva.   

Hållbarhetens konst: Våra föreställningar
Med sin populärkulturella förankring, främst i form av bildspråk från film och tv, ger Våra föreställningar möjlighet att titta på oss själva och hitta ett förhållningssätt till återgivningen av vår yrkestillhörighet. På så vis blir vi medvetna om den komplexa bilden av våra yrkesroller.

Hållbarhetens konst: Vår tid (avropningsbar)
Vår tid kretsar kring sambandet mellan tid, reflektion och hållbarhet genom att ta avstamp i konstens långsiktiga perspektiv som utgör motvikten till att skynda fram i projekt.

Hållbarhetens konst: Våra rum
Genom att kombinera konst och populärkultur i en scenografisk miljö utgår vi ifrån frågan om vem jag är i min arbetssituation. På så vis kan vi undersöka våra yrkesroller kopplade till en hållbar arbetsmiljö.

Just nu pågår piloter av de tre tjänsterna. Är du intresserad av att delta i utvecklingsarbetet, till exempel genom att testa under en workshop? Välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se eller genom att göra en intresseanmälan.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Tjänsterna är i pilotstadiet. Mer information om leverans kommer i samband med lansering 2021.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten?

Tjänsterna är i pilotstadiet. Mer information om omfattning kommer i samband med lansering 2021.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Redan nu har alla statliga organisationer möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för de tre tjänsterna inom ramen för Hållbarhetens konst.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

De här tjänsterna är i pilotstadiet, men det går att göra partsgemensamma intresseanmälningar redan nu.

För att ta del av våra andra tjänster behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Läs mer om tjänsten i en intervju med en av våra tjänsteleverantörer