Webbkakor

Webbkakor

Webbkakor (cookies) används för att förbättra tjänsterna och mäta trafiken på Partsrådets hemsida samt för statistikändamål. Informationen som samlas in (ip-adresser, tekniska data) är anonym och innehåller inga personuppgifter såsom namn eller mejladress. Information om besökaren kan inte spåras av Partsrådet. På Post- och Telestyrelsens hemsida kan du läsa om vad webbkakor är, vad lagen säger om kakor och hur du kan hindra att sådana lagras på din dator.

Personuppgifterna i anmälan till Partsrådets aktiviteter används för att administrera anmälan, för uppföljning och ibland för att skicka information till exempel om liknande aktiviteter, till e-postadressen. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter anmälan. Sedan tas de bort. Deltagare i en aktivitet blir medlemmar i Partsrådets lösenordsskyddade intranät och får där tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten. Där är namn och e-postadress samt uppgifter som deltagaren själv lägger till, tillgängliga för alla som är medlemmar i intranätet. Medlemmar har tillgång till materialet i två kalenderår efteråt. Medlemskap i intranätet kan avslutas tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se.

Namn och e-postadress i e-brev räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning. Partsrådet diarie- och arkivför ärenden i verksamheten. Till exempel e-brev som berör avtal eller mer principiella frågor med sina svar diarieförs och arkiveras, därefter tas e-postmeddelanden i ärendet bort. E-brev som inte behöver sparas, som korta frågor om Partsrådets aktiviteter, tas bort löpande eller senast efter ett kalenderår.

Prenumeranter får nyhetsbrev från Partsrådet. Prenumeranternas e-postadresser finns i prenumerantregistret. En prenumeration kan avslutas med hjälp av en länk i e-breven eller genom att kontakta Partsrådet direkt och då raderas e-postadressen från registret.

Vid beställning av trycksaker registreras personuppgifterna i formuläret för att skicka trycksaken till dig och följa upp beställningsfunktionen. Partsrådet behåller uppgifterna som längst ett kalenderår efter att du lämnat dem.

I Partsrådets Integritetspolicy kan du läsa mer om hur Partsrådet behandlar personuppgifter.