Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Inspirationsfrukostar om innovation under våren

Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling initierar under våren ett antal innovationsfrukostar som avser att belysa begreppet innovation från olika infallsvinklar. Under ett antal fredagsfrukostar kommer spännande och nytänkande föreläsare att belysa olika frågor kopplade till ämnet.

Läs mer och boka in datum.

Nytt verktyg för lokal samverkan

Nu finns ett nytt webbaserat verktyg som lokala parter kan använda i processen att utveckla nytt eller revidera befintligt samverkansavtal. Det har tagits fram av Partsrådets arbetsområde om samverkan.

Läs mer och se verktyget.

Mer tillgängligt arbetsmiljöstöd på webben

Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har tagit fram en ny struktur på hemsidan för att göra texter och filmer mer tillgängliga.

Läs mer

Sociala robotar

Peter Säll berättade om Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter.

Innovationsledning

Susanne Nilsson lyfte fram ledarskapets betydelse för innovation.

Nyttiga innovationer

Ivar Björkman berättade hur man kan arbeta med Design Thinking.

Om Partsrådet

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Så fungerar Partsrådet

Kalender

27 mars: Styrelsemöte 3 april: Konferens 20 maj: Sammanträde

Kommande evenemang

Låt oss skicka dig senaste nytt från Partsrådet.

Nyheterna skickas som ett e-brev när en nyhet läggs upp på Partsrådets hemsidas förstasida, i genomsnitt ett par-tre gånger per månad. Du kan avsluta prenumerationen när du vill med hjälp av en länk i e-brevet.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.