Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Inspirationsdag om samverkan

Partsrådets arbetsområde Stöd till lokal samverkan planerar för en seminarieserie för lokala partsföreträdare om samverkansavtalet Samverkan för framtiden. En första inspirationsdag kommer att hållas i Stockholm 24 september.

Läs mer.

Nya seminarier om lokal lönebildning

Under hösten genomför Arbetsgivarverket och Saco-S två seminarier kring lokal lönebildning. Det ena handlar om lönesättande samtal och genomförs den 9 oktober. Det andra genomförs 7 november och handlar om hur man kan arbeta långsiktigt med lönebildningen och se till att den inte blir en separat process skild från verksamhetsplanerings- och budgetprocessen.

Läs mer.

Fem tjänster - anmäl intresse

I höst lanseras de första tjänsterna inom ramen för Partsrådets nya arbetsområde Hållbart arbetsliv. Arbetsområdets syfte ”Bättre arbetsdag, varje dag” kommer att genomföras med hjälp av nytänkande, enkla och förtroendeskapande tjänster. Samtliga tjänster har utvecklats utifrån identifierade behov och ska bidra till friska och engagerade arbetsplatser.

Läs mer.

Uppföljning om påverkan

Arbetsförmedlingen har följt upp Brås undersökning om otillåten påverkan.

Bemöta aggressivitet

Alexander Tilly pratade om hur man kan bemöta aggressivitet.

Otillåten påverkan

Ett 60-tal partsföreträdare deltog i Partsrådets workshop om påverkansförsök.

Om Partsrådet

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Film: Partsrådet på en minut

Så fungerar Partsrådet

Kalender

27 mars: Styrelsemöte 3 april: Konferens 20 maj: Sammanträde

Kommande evenemang

Låt oss skicka dig senaste nytt från Partsrådet.

Nyheterna skickas som ett mejl när en nyhet eller inbjudan läggs upp på Partsrådets hemsida. När du skriver in din mejladress och trycker på Prenumerera samtycker du till att din mejladress registreras i prenumerant- registret. Du kan avsluta prenumerationen när du vill med hjälp av en länk i nyhetsmejlet och då raderas din e-postadress från registret. Läs Partsrådets integritetspolicy under Om oss, Webbkakor & personuppgifter.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.