~ Partsradet · Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.

Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Partsrådet flyttar

Partsrådet flyttar till nya lokaler på Regeringsgatan. Från 1 juli är adressen Regeringsgatan 67, 7 tr, 111 56 Stockholm. Nytt telefonnummer är 070-558 28 37.

Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök

Nu finns en ny handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök. Handboken har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Läs mer

Ny omgång arbetsmiljöutbildningar

Nu erbjuder Partsrådet en ny omgång arbetsmiljöutbildningar. Fem olika utbildningar kommer att genomföras vid totalt 25 tillfällen under hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Diskursiv arbetsmiljö

Lisbeth Rydén pratade om hur diskurser påverkar arbetsmiljön.

Grunder i SAM

Arbetsmiljöjuristen Per Axell guidade partsföreträdare genom lagstiftningen.

Utbildning ger kunskap

Lokala parter på KTH har deltagit i Partsrådets arbetsmiljöutbildningar.

Om Partsrådet

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Så fungerar Partsrådet

Kalender

27 mars: Styrelsemöte 3 april: Konferens 20 maj: Sammanträde

Kommande evenemang

Låt oss skicka dig senaste nytt från Partsrådet.

Nyheterna skickas som ett e-brev när en nyhet läggs upp på Partsrådets hemsidas förstasida, i genomsnitt ett par-tre gånger per månad. Du kan avsluta prenumerationen när du vill med hjälp av en länk i e-brevet.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.