Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Inspirationsdag om innovation

Den 1 december anordnar Partsrådets nya arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv en inspirationsdag om innovation. Under dagen får du som partsföreträdare inblick i nya globala möjligheter och framtidsutmaningar som påverkar din myndighet. Du får även exempel på hur innovationsarbetet kan bedrivas praktiskt på arbetsplatsen.

Läs mer i kalendariet.

Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök

Nu finns en ny handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök. Handboken har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Läs mer

Konsult till nytt arbetsområde

Partsrådet upphandlar en konsult som ska hjälpa centrala parters förhandlingsledningar med att organisera ett nytt arbetsområde – Hållbart arbetsliv.

Till offertförfrågan.

Praktiskt arbetsmiljöarbete

Lasse Frisk pratade med partsföreträdare om arbetsmiljöarbete i praktiken.

Diskursiv arbetsmiljö

Lisbeth Rydén pratade om hur diskurser påverkar arbetsmiljön.

Grunder i SAM

Arbetsmiljöjuristen Per Axell guidade partsföreträdare genom lagstiftningen.

Om Partsrådet

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Så fungerar Partsrådet

Kalender

27 mars: Styrelsemöte 3 april: Konferens 20 maj: Sammanträde

Kommande evenemang

Låt oss skicka dig senaste nytt från Partsrådet.

Nyheterna skickas som ett e-brev när en nyhet läggs upp på Partsrådets hemsidas förstasida, i genomsnitt ett par-tre gånger per månad. Du kan avsluta prenumerationen när du vill med hjälp av en länk i e-brevet.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.