Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Nytt arbetsområde

Partsrådet startar ett nytt arbetsområde – Hållbart arbetsliv. Genom arbetsområdet kommer Partsrådet att erbjuda operativt stöd till lokala parter under en femårsperiod, fram till och med 2022. Partsrådet tar gärna emot synpunkter på det nya arbetsområdet.

Läs mer.

Inspirationsfrukostar om innovation under våren

Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling initierar under våren ett antal innovationsfrukostar som avser att belysa begreppet innovation från olika infallsvinklar. Under ett antal fredagsfrukostar kommer spännande och nytänkande föreläsare att belysa olika frågor kopplade till ämnet.

Läs mer och boka in datum.

Ny e-utbildning från Partsrådet

Nu lanserar Partsrådet den första av fem e-utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.
Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr? är en e-utbildning framtagen för samverkansgrupper och skyddskommittéer, tänkt att genomföras i grupp.

Se mer om utbildningen.

Sexuella trakasserier

Gabriella Fägerlind berättar om hur man kan motverka sexuella trakasserier.

Tillbaka till jobbet

Åsa Kruse är en av föreläsarna på Partsrådets seminarium om rehabilitering.

Digitaliseringens effekter

Claudia Olsson pratar om innovation i en tankeväckande föreläsning.

Om Partsrådet

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Så fungerar Partsrådet

Kalender

27 mars: Styrelsemöte 3 april: Konferens 20 maj: Sammanträde

Kommande evenemang

Låt oss skicka dig senaste nytt från Partsrådet.

Nyheterna skickas som ett e-brev när en nyhet läggs upp på Partsrådets hemsidas förstasida, i genomsnitt ett par-tre gånger per månad. Du kan avsluta prenumerationen när du vill med hjälp av en länk i e-brevet.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.