Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Arbetsområdet stödjer lokala parter i sitt innovationsarbete och ökar kunskapen om vad det innebär att vara en innovativ och utvecklande verksamhet, inom ramen för myndighetens uppdrag. Fokus ligger på nyskapande utöver det traditionella vardagliga verksamhetsutvecklandet.

Partsrådet anordnar ytterligare aktiviteter i syfte att belysa aktuella frågor och inspirera lokala parter i sitt innovations- och utvecklingsarbete. Utöver de tidigare kommunicerade innovationsfrukostarna kommer Partsrådet att erbjuda unika studiebesök där deltagarna får konkret insyn i hur andra organisationer arbetar med innovation och utveckling. För första gången erbjuder Partsrådet också ett så kallat innovationslabb. Deltagarna får konkret och praktisk insyn i hur digitaliseringen påverkar verksamheter genom digitala safaris och genom att testa case i innovativ labbmiljö.

Boka därför redan nu in följande datum i din kalender. Sprid gärna information till partsföreträdare på myndigheter med intresse för dessa ämnen.

  • Tema: Att innovera mellan strukturer. 18/5 – Sebastiaan Meijer – Professor i logistik och information vid KTH. Anmäl dig HÄR senast den 7 maj.
  • Tema: Att innovera med hjärtat. 15/6 – Farida Razulzada – Doktor i psykologi, forskare och universitetslektor vid Lunds Universitet. Aktiviteten kommer även att streamas live. Anmäl dig HÄR senast den 7 juni.
  • Tema: Att innovera i kaos. 21/9 – Lisa Lindström, VD för Doberman och med mångfacetterad och lång erfarenhet att kontinuerligt innovera verksamheter.

Studiebesök:

Tema: Att digitalisera en nation. 31/5 – Estlands ambassad. En unik insyn i hur digitaliseringen av en nation har gått till. Anmäl dig HÄR senast den 20 maj.

Tema: Att innovera en arbetsplats. 18/10 – Vinnova. En unik insyn i hur Vinnova har arbetat med sin arbetsplatsmiljö för att skapa förutsättningar för innovation och utveckling i verksamheten.

Tema: Att skapa ett innovationscenter. 15/11 – Arbetsförmedlingen. En unik insyn i hur Arbetsförmedlingen har skapat ett eget innovationscenter för att öka innovations- och utvecklingstakten i myndigheten.

Innovationslabb

Anmälan till Partsrådets första och exklusiva innovationslabb är nu öppen. Innovationslabbet kommer att genomföras under 1,5 dagar den 6–7 september i Stockholm i samarbete med Epicenter –www.epicenterstockholm.com .

Partsgemensam anmälan kommer att vara ett krav. Anmäl er myndighet HÄR senast den 15 juni.

Uppdaterad den 18 maj.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.