Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Filmer

Här nedan visas filmer från Partsrådet och dess verksamhet.

Balans i livet

Publicerad: 2017-12-06 Cecilia Nahnfeldt presenterar en modell för att hitta balans i livet, på Partsrådets seminarium.

Läs mer

Gränslösa arbeten

Publicerad: 2017-11-24 Christin Mellner pratar om hur man kan få ett hållbart arbetsliv i dagens samhälle, med hög förändringstakt och flexibla gränser mellan arbete och fritid, på Partsrådets arbetsmiljöutbildning.

Läs mer

Diskursiv arbetsmiljö

2017-10-11 Lisbeth Rydén har forskat i hur olika diskurser – resonemang eller tankefigurer – påverkar den organisatoriska arbetsmiljön.

Läs mer

Grunder i SAM

2017-10-02 Arbetsmiljöjuristen Per Axell guidade partsföreträdare genom lagstiftningen i en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Läs mer

Alkohol i arbetslivet

2017-01-09 Ulric Hermansson pratade om hur man kan hantera alkoholproblem på arbetsplatsen, på ett seminarium som Partsrådet anordnade.

Se video

Livsviktig sömn

2016-11-24 Sömn är väldigt viktigt – men vi behöver mindre sömn än de flesta tror. Det konstaterade sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade.

Se video

Friska arbetsplatser

2016-11-24 Hälsosamma organisationer har inte kommit till av en slump, betonade Eva Vingård på Partsrådets seminarium om arbete och hälsa.

Se video

Viktigt med evidens

2016-11-09 Henrik Belfrage lyfte fram behovet av att göra hot- och riskbedömningar som är evidensbaserade, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö i ett partsperspektiv arrangerade i oktober.

Se video

Klokare beslutsfattande

2016-10-27 Mona Riabacke gav tips om hur man fattar kloka beslut, på Partsrådets seminarium.

Se video

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

2016-11-09 Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade en ny studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner, på Partsrådets seminarium inom arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se video

Kompetensförsörjning i kontinuerlig förändring

2016-06-29 En allt snabbare utveckling inom statliga verksamheter ställer nya krav på kompetensförsörjning. Ari Riabacke, fil dr i risk- och beslutsanalys, pratade om vad som krävs för att fatta rätt beslut på det tredje tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Läs mer

Effektivt teamarbete

2016-05-27 En krävande uppgift är en förutsättning för att en arbetsgrupps inneboende dynamik ska utnyttjas till fullo. Det anser psykologen Annika Lantz som föreläste på andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram Människan i kontinuerlig förändring och utveckling, som arbetsområdet Förändring och utveckling står bakom.

Läs mer

Start för 2016 års utvecklingsprogram

2016-03-31 Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom förändring och utveckling.

Läs mer

Avslut för utvecklingsprogrammet

2016-10-25 Vikten av kommunikation betonades på den sista träffen i Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som har pågått under våren och hösten 2016.

Se video

Rutiner mot kränkande särbehandling

2016-03-16 Partsföreträdare fick hjälp att ta fram rutiner för att hantera kränkande särbehandling, på ett seminarium med Thomas Jordan.

Läs mer

Arbetsmiljö med kvalitet

2016-01-29 Arbetsmiljöarbetet måste kopplas ihop med myndigheternas kvalitetsarbete, menade Jan Miörner på Partsrådets fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Se video

Hantera konflikter

2015-12-16 Forskaren Thomas Jordan gav partsföreträdare redskap för att hantera konflikter.

Se video

Kopplingen mellan arbetstider, sömn och hälsa

2015-12-10 Stress under dagen leder till bättre sömn på natten, menade Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och chef för Stockholm Stress Center. På Partsrådets seminarium slog han hål på flera myter om sömn.

Se video

Kontorstyper, hälsa och produktivitet

2015-12-10 Kopplingen mellan kontorsutformning och arbetsprestation togs upp på ett seminarium i november.

Se video

Hantera förändring

2015-12-09 Göran Rosberg inledde sin föreläsning med ett citat av Charles Darwin: ”Det är inte de starkaste som överlever. Det är inte de mest intelligenta som överlever. Överlever gör de som bäst hanterar förändring.”

Se video

Förändringskommunikation

2015-12-09 På ett seminarium i november diskuterades kommunikationens betydelse vid förändring.

Se video

Avslut för utvecklingsprogrammet

2015-11-23 Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och hösten 2015.

Se video

Fokus på stress

2015-11-04 Stress på gott och på ont stod i fokus på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv arrangerade i oktober 2015.

Se video

Samarbetskulturer

2015-10-16: Partsföreträdare fick förslag på hur man kan bygga robusta samarbetskulturer på myndigheter.

Se video

Viktigt teamarbete

2015-10-15: Teamets betydelse för att öka kraften i förändringsarbetet stod i fokus för Partsrådets seminarium inom förändring och utveckling.

Se video

”Var närvarande som chef”

2015-10-15: Lisa Ekström gick från högstatusjobbet som försäljningschef på SAS till chef för SAS kundrelationer. En enhet där 24 av 28 medarbetare var placerade på grund av övertalighet.

Se video

Matnyttigt om SAM

2015-10-05: Jan Miörner bjöd på en matnyttig utbildningsdag om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Se video

Att leda i förändring

2015-09-25: Lyssna på deltagarna i utvecklingsprogrammet om förändring och utveckling.

Se video

Steg mot förändring

2015-06-10: Beteendevetaren Per Bjergestam höll en föreläsning om vad som krävs för att en individ ska förändra sig. Detta på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se video

Individen i fokus

2015-06-05: Individen stod i fokus vid andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Se några av deltagarna resonera kring sina lärdomar av dagen.

Se video

Digitala trender

2015-05-29: Pelle Sommansson från EY gjorde en utblick utanför myndighetsvärlden och talade om digitalisering i näringslivet och industrin och hur digitaliseringen förändrar tjänster och produkter, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se video

Lärande inom staten

2015-05-29: Benchmarkingutredningen har lagt ett förslag om erfarenhetsutbyte och lärande inom staten. Om detta berättade Urban Karlström, utredningens ordförande, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Se video

Våga prata om psykisk ohälsa

2015-05-07 Varför omges psykisk ohälsa och sjukdom fortfarande av så många tabun? Det var en av frågorna som diskuterades på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom. Sussi Schipper och Rickard Bracken, båda från Hjärnkoll, delade med sig av egna erfarenheter och aktuell forskning på seminariet.

Se video

Att rusta sig för förändring

2015-05-06 Första tillfället av utvecklingsprogrammet som arrangeras av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Fokus låg på digitalisering, benchmark och innovation. Se några av deltagarna resonera kring framtidens utmaningar.

Se video

Fokus på säkerhet

2015-04-27 På Partsrådets seminarium om säkerhetskultur talade Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se video

Tankeväckande om etik

2015-04-27 På Partsrådets seminarium om säkerhetskultur talade Tomas Brytting, professor i organisationsetik och forskningsledare vid Ersta-Sköndal högskola, om bedrägerier och oegentligheter i arbetslivet. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se video

Inspirerande för lokala parter

2014-12-22 Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd bjöd partsföreträdare från ett 35-tal myndigheter på inspiration kring förändringsbenägenhet.
Se paneldebatten mellan Helena Dyrssen, överdirektör på Skatteverket, Thomas Ericson, organisationschef på Arbetsförmedlingen, Kajsa Möller, tillträdande HR-direktör på den nya Polismyndigheten och Jan Löwstedt, professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Dessutom intervjuer med två deltagare som resonerar kring dagen och sina lärdomar.

Se videor

Våga lära nytt

2014-12-22: Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd föreläste Per Schlingmann, arkitekten bakom Nya moderaterna, om att våga lära nytt.

Se video

Framtiden kan ingen förutspå

2014-12-22: Under inspirationsdagen om förändringsarbete som arrangerades av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd talade föreläsaren och entreprenören Stefan Hyttfors på ett tankeväckande, omtumlande och lite utmanande sätt om framtiden.

Se video

Digitaliseringens baksida

2014-12-08: Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv bjöd in till en seminariedag, där Alexandra Rodell och Johan Rosell, juriststudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, pratade om kränkningar på nätet.

Se video

Ställ krav på IT-systemen

2014-12-08: Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv bjöd in till en seminariedag, där Jonas Söderström, informationsarkitekt och författare, gav tänkvärda exempel på att dagens IT-system tagits fram utan tillräcklig tanke på användaren.

Se video

Användbara verktyg vid konflikter

2014-11-03: På Partsrådets seminarium om konflikthantering gav Alexander Tilly, den kampsportstränande dörrvakten som utbildade sig till psykolog, konkreta tips på hur man kan undvika och hantera konflikter. Seminariet arrangerades av Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Se video

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.