Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Vakant

Revisor
Representerar: Seko

Personlig suppleant:

Johan Lundh

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.