Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nya utbildningstillfällen

Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv erbjuder fler utbildningstillfällen kring systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundnivå

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) beskriver hur arbetsplatser på ett strukturerat sätt kan arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Nedan finns grundläggande utbildningsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete och verktyg att använda på den egna myndigheten.

Läs mer och se verktyg

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupningsnivå

På fördjupningsnivån inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger fokus på praktisk hjälp i syfte att få arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – att bli en del av den dagliga verksamheten.

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg att använda på den egna myndigheten som ger fördjupad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer