Arbetsmiljö

Seminarium: Rutiner mot kränkande särbehandling

den 16 mars 2016

Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar här om hur man kan ta fram rutiner och hantera kränkande särbehandling.