Stöd till lokala företrädare inom statliga sektorn

Partsrådet hanterar aktuella frågor och utmaningar inom de områden som arbetsgivare och fack på central nivå tycker är viktiga att arbeta med tillsammans.

100 % angeläget

Partsrådet håller seminarium i Almedalen den 27 juni om hot på jobbet. Vad vi kan göra på organisatorisk nivå och hur rustar vi medarbetare att hantera utsatthet?

Evenemang

Partsrådets evenemang är alltid kostnadsfria att delta i.

Se alla evenemang

Våra arbetsområden

Partsrådets verksamhet bedrivs idag genom fyra arbetsområden.