Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Partsrådet. Använd formuläret nedan eller mejla oss på info@partsradet.se. Under formuläret hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare.

Kontakta våra medarbetare

Här hittar du alla medarbetare på Partsrådet. Välkommen att kontakta oss! Du kan också se vilka som sitter i vår styrelse.

KANSLIET

Ulrica Engström Nilsson

Ulrica Engström Nilsson

Kanslichef

Magnus Ternerot

Magnus Ternerot

Biträdande kanslichef

Iréne Öst

Iréne Öst

Administratör

Elin Westerberg

Elin Westerberg

Administratör

Olof Hugander

Olof Hugander

Verksamhetsutvecklare

Amelie Wisén

Amelie Wisén

Kommunikationsstrateg

Annamari Thorell

Annamari Thorell

Kommunikationsstrateg

Evelyn Morales Zárate Svedendahl

Evelyn Morales Zárate Svedendahl

Kommunikationsstrateg

Sofia Malmer

Sofia Malmer

Kommunikationsstrateg

STYRELSEN

Anna Falck

Anna Falck

Ordförande, Arbetsgivarverket

Anna Steen

Anna Steen

Vice ordförande, Saco-S

Åsa Krook

Åsa Krook

Ledamot, Arbetsgivarverket

Matilda Nyström Arnek

Matilda Nyström Arnek

Ledamot, Arbetsgivarverket

Åsa Erba-Stenhammar

Åsa Erba-Stenhammar

Ledamot, OFR/S,P,O

Helen Thornberg

Helen Thornberg

Ledamot, Seko

PERSONLIGA SUPPLEANTER

Vakant

Arbetsgivarverket, för Anna Falck

Robert Andersson

Robert Andersson

Saco-S, för Anna Steen

Andreas Backlund

Andreas Backlund

Arbetsgivarverket, för Åsa Krook

Anders Stålsby

Anders Stålsby

Arbetsgivarverket, för Matilda Nyström Arnek

Martin Åberg

Martin Åberg

OFR/S,P,O, för Åsa Erba-Stenhammar

Lars Johansson

Lars Johansson

Seko, för Helen Thornberg

REVISORER

Christina Malm

Revisor, representerar Arbetsgivarverket (Personlig suppleant: Helena Jonsson)

Peter Löfvendahl

Revisor, representerar OFR/S,P,O (Personlig suppleant: Stefan Eklund)

Mats Eriksson

Revisor, representerar Saco-S (Personlig suppleant: Per Hellman)

Mikael Andersson

Revisor, representerar Seko (Personlig suppleant: Martin Rapp)

Fredrik Sjölander

Auktoriserad revisor KPMG (Personlig suppleant: Knut Heilborn)

ARBETSMILJÖ

Tarja Nevala

Tarja Nevala

Arbetsgivarverket

Ordförande

Karin Åslund

Karin Åslund

Arbetsgivarverket

Anders Kjällman

Anders Kjällman

Arbetsgivarverket

Erik Hallsenius

Erik Hallsenius

OFR/S, P, O

Anders Lindström

Anders Lindström

Saco-S

Helené Zallin

Helené Zallin

Seko

Karin Läck

Karin Läck

Operativt ansvarig/verksamhetsutvecklare inom Arbetsmiljö

HÅLLBART ARBETSLIV

Karin Åslund

Karin Åslund

Arbetsgivarverket

Ordförande

Annina Kuylenstierna

Annina Kuylenstierna

Arbetsgivarverket

Tina Eriksson

Tina Eriksson

Arbetsgivarverket

Mats Eriksson

Mats Eriksson

Saco-S

Erik Hallsenius

Erik Hallsenius

OFR/S,P,O

Helené Zallin

Helené Zallin

Seko

Ylva Nordling

Ylva Nordling

Programchef

Anna Magnusson

Anna Magnusson

Organisationsutvecklare

Magnus Ternerot

Magnus Ternerot

Ekonom

Viktor Marklund

Viktor Marklund

Utvecklingssamordnare/facilitator

Ksanet Habte

Ksanet Habte

Utvecklingssamordnare/facilitator

Anette Karls Fors

Anette Karls Fors

Utvecklingssamordnare/facilitator

Ida Bergman

Ida Bergman

Utvecklingssamordnare/facilitator

Olivia Marrero Engström

Olivia Marrero Engström

Projektledare digitala verktyg och tjänster

Tjänstledig

SAMVERKAN

Åsa Pyka

Åsa Pyka

Arbetsgivarverket

Ordförande

Maria Hedin Nordling

Maria Hedin Nordling

Arbetsgivarverket

Tina Eriksson

Tina Eriksson

Arbetsgivarverket

Mikael Andersson

Mikael Andersson

OFR/S, P, O

Henrik Sjösten

Henrik Sjösten

Saco-S

Matts Haglund

Matts Haglund

Seko

Annika Nilsson

Annika Nilsson

Operativt ansvarig

Sara Haag

Sara Haag

Operativt ansvarig

Föräldraledig

LÖNEBILDNING

Anders Stålsby

Anders Stålsby

Arbetsgivarverket

Ordförande

Åsa Pyka

Åsa Pyka

Arbetsgivarverket

Vakant

Arbetsgivarverket

Sanna Feldell

Sanna Feldell

OFR/S, P, O

Andreas Nyström

Andreas Nyström

Saco-S

Fredrik Bäckström

Fredrik Bäckström

Seko

Annika Nilsson

Annika Nilsson

Operativt ansvarig

Sara Haag

Sara Haag

Operativt ansvarig

Föräldraledig