Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Partsrådet. Använd formuläret nedan eller mejla oss på info@partsradet.se.

Kontakta våra medarbetare

Här hittar du alla medarbetare på Partsrådet. Välkommen att kontakta oss! Du kan också se vilka som sitter i vår styrelse.

KANSLIET

Emilia Liljefrost

Emilia Liljefrost

Tf kanslichef

Magnus Ternerot

Magnus Ternerot

Biträdande kanslichef

Amelie Wisén

Amelie Wisén

Kommunikatör

Ann-Louice Dahlgren

Kommunikatör (vikarie t o m november 2021)

Irene Öst

Irene Öst

Administratör

STYRELSEN

Anna Falck

Anna Falck

Ordförande, Arbetsgivarverket

Anna Steen

Anna Steen

Vice ordförande, Saco-S

Åsa Krook

Åsa Krook

Ledamot, Arbetsgivarverket

Matilda Nyström Arnek

Matilda Nyström Arnek

Ledamot, Arbetsgivarverket

Åsa Erba-Stenhammar

Åsa Erba-Stenhammar

Ledamot, OFR/S, P, O

Roger Pettersson

Roger Pettersson

Ledamot, Seko

PERSONLIGA SUPPLEANTER

Hedda Mann

Hedda Mann

Arbetsgivarverket, för Anna Falck

Robert Andersson

Robert Andersson

Saco-S, för Anna Steen

Andreas Backlund

Andreas Backlund

Arbetsgivarverket, för Åsa Krook

Anders Stålsby

Anders Stålsby

Arbetsgivarverket, för Matilda Nyström Arnek

Martina Perzanowska

Martina Perzanowska

OFR/S, P, O, för Åsa Erba-Stenhammar

Helen Thornberg

Helen Thornberg

Seko, för Roger Pettersson

REVISORER

Kristina Svartz

Revisor Representerar: Arbetsgivarverket (Personlig suppleant: Christina Gellerbrant Hagberg)

Peter Löfvendahl

Revisor, Representerar: OFR/S, P, O (Personlig suppleant: Stefan Eklund)

Mats Eriksson

Revisor Representerar: Saco-S (Personlig suppleant: Torbjörn Bidebo)

Mikael Andersson

Revisor Representerar: Seko (Personlig suppleant: Martin Rapp)

Fredrik Sjölander

Auktoriserad revisor KPMG (Personlig suppleant: Knut Heilborn)

ARBETSMILJÖ

Tarja Nevala

Tarja Nevala

Ordförande, Arbetsgivarverket

Karin Åslund

Karin Åslund

Arbetsgivarverket

Sanna Feldell

Sanna Feldell

OFR/S, P, O

Anders Lindström

Anders Lindström

Saco-S

Helené Zallin

Helené Zallin

Seko

Annika Nilsson

Annika Nilsson

Operativt ansvarig

HÅLLBART ARBETSLIV

Anna Falck

Anna Falck

Ordförande, Arbetsgivarverket

Matilda Nyström Arnek

Matilda Nyström Arnek

Arbetsgivarverket

Åsa Erba-Stenhammar

Åsa Erba-Stenhammar

OFR/S, P, O

Anna Steen

Anna Steen

Saco-S

Helen Thornberg

Helen Thornberg

Seko

Emilia Liljefrost

Emilia Liljefrost

Programchef

Caroline Edgren

Caroline Edgren

Kommunikationsstrateg

Charlotta Linse

Charlotta Linse

Tjänsteutvecklare

Ylva Nordling

Ylva Nordling

Sakkunnig kommunikatör

Annika Siegers

Annika Siegers

Programchefsassistent/koordinator

Magnus Ternerot

Magnus Ternerot

Ekonom

Maria Wigenius

Maria Wigenius

Strateg

Olivia Marrero Engström

Olivia Marrero Engström

Projektkoordinator

Farhia Bile

Farhia Bile

Projektkoordinator

SAMVERKAN

Ken Jonsson

Ken Jonsson

Ordförande Arbetsgivarverket

Annina Kuylenstierna

Annina Kuylenstierna

Arbetsgivarverket

Åsa Pyka

Åsa Pyka

Arbetsgivarverket

Mikael Andersson

Mikael Andersson

OFR/S, P, O

Roger Pettersson

Roger Pettersson

Seko

Henrik Sjösten

Henrik Sjösten

Saco-S

Sara Haag

Sara Haag

Operativt ansvarig

LÖNEBILDNING

Anna Falck

Anna Falck

Ordförande, Arbetsgivarverket

Matilda Nyström Arnek

Matilda Nyström Arnek

Arbetsgivarverket

Åsa Erba-Stenhammar

Åsa Erba-Stenhammar

OFR/S, P, O

Anna Steen

Anna Steen

Saco-S

Helen Thornberg

Helen Thornberg

Seko