Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Kontakt

Nedan listas alla aktiva inom Partsrådet och aktuell kontaktinformation. Från och med 1 juli 2017 är adressen Regeringsgatan 67, 7 tr, 111 56 Stockholm.

När du skickar mejl till Partsrådet samtycker du till att dina personuppgifter hanteras på följande sätt. Bland annat namn och mejladress räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning. Skicka inte fler personuppgifter till Partsrådet än nödvändigt. Partsrådet diarie- och arkivför ärenden i verksamheten. T.ex. e-brev som berör avtal eller mer principiella frågor med sina svar diarieförs och arkiveras, därefter tas e-postmeddelanden i ärendet bort. E-brev som inte behöver sparas, som korta frågor om Partsrådets aktiviteter, tas bort löpande eller senast efter ett kalenderår.

Läs Partsrådets integritetspolicy här.
Läs om hur Partsrådet behandlar personuppgifter här.

Kansliet

Elisabet Sundén Ingeström

Kanslichef, kommunikation
070-545 17 90
esi@partsradet.se

Styrelse

Eva Liedström Adler

Ordförande, Arbetsgivarverket

Lena Emanuelsson

Vice ordförande, Saco-S

 

Anna Falck

Ledamot, Arbetsgivarverket

Åsa Krook

Ledamot, Arbetsgivarverket

Åsa Erba-Stenhammar

Ledamot, OFR/S, P, O

Roger Pettersson

Ledamot, Seko

Personliga suppleanter

Petra Pfeiff

Arbetsgivarverket, för
Eva Liedström Adler

Åsa Pyka

Arbetsgivarverket, för Anna Falck

Anders Stålsby

Arbetsgivarverket, för

Åsa Krook

Björn Kellerth

OFR/S, P, O, för

Åsa Erba-Stenhammar

Robert Andersson

Saco-S, för Lena Emanuelsson

Helen Thornberg

Seko, för Roger Pettersson

Revisorer

Elisabet Falemo

Revisor
Representerar: Arbetsgivarverket

Personlig suppleant:

Christina Gellerbrant Hagberg

Peter Löfvendahl

Revisor

Representerar: OFR/S, P, O

Personlig suppleant:

Stefan Eklund

Mats Eriksson

Revisor
Representerar: Saco-S

Personlig suppleant:
Karin Rhenman

Mikael Andersson

Revisor
Representerar: Seko

Personlig suppleant:

Martin Rapp

Fredrik Sjölander

Auktoriserad revisor

KPMG

Personlig suppleant:

Knut Heilborn

Stöd till lokal lönebildning

Anna Falck

Ordförande, Arbetsgivarverket

Matilda Nyström Arnek

Arbetsgivarverket

Åsa Erba-Stenhammar

OFR/S, P, O

Lena Emanuelsson

Saco-S

Helen Thornberg, Seko

Seko

Stöd till lokal samverkan

Ken Jonsson

Ordförande
Arbetsgivarverket

Stefan Lagervall

Arbetsgivarverket

Malin Lundgren

Arbetsgivarverket

Susanne Nyberg

OFR/S, P, O

Christina Kans

Saco-S

Roger Pettersson

Seko

Hållbart arbetsliv

Anna Falck

Ordförande, Arbetsgivarverket

Matilda Nyström Arnek

Arbetsgivarverket

Åsa Erba-Stenhammar

OFR/S, P, O

Lena Emanuelsson

Saco-S

Helen Thornberg

Seko

Innovation och utveckling

Anders Stålsby

Ordförande, Arbetsgivarverket

Ann-Christin Nilsson

Arbetsgivarverket

Anna Nilsson

OFR/S, P, O

Mattias Torell

Saco-S

Fredrik Bäckström

Seko

Arbetsmiljö

Anders Stålsby

Ordförande, Arbetsgivarverket

Tarja Nevala

Arbetsgivarverket

Matilda Nyström Arnek

Arbetsgivarverket

Marita Larsson

OFR/S, P, O

Anders Lindström

Saco-S

Helené Zallin

Seko

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.