Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå

En viktig del i arbetsområdets uppdrag är att stödja och inspirera lokala parter i sitt samverkansarbete. Genom att ta fram material och genomföra aktiviteter sprids kunskap om de tankar som ligger till grund för det centrala samverkansavtalet och vad som behövs för att kunna utveckla en samverkan utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar.

Parternas uppfattning är att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Genom samverkansprocessen ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. Därigenom skapas en ökad insikt och ett ökat engagemang för verksamhetens behov av förändring och utveckling. En sådan samverkan skapar förutsättningar för en effektivare och bättre verksamhet för arbetsgivare och arbetstagare och för en god arbetsmiljö.

När de lokala parterna blir överens om att frågor, som historiskt sett hanterats inom det formella partssystemet, flyttas till chefs- och medarbetarnivån, genom ett lokalt avtal om samverkan, förändras roller och ansvar för aktörer både inom partssystemet och i verksamheten.

Uppdaterad: 2020-07-03

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.