Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå

Arbetsområdet tar fram aktiviteter som kan ge lokala parter kunskap om de tankar som ligger till grund för det centrala samverkansavtalet och förutsättningar att kunna utveckla en samverkan utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar.

Parternas uppfattning är att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

I maj 2016 träffade parterna ett nytt centralt ramavtal Samverkan för framtiden. Genom samverkansprocessen ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. Därigenom skapas en ökad insikt och ett ökat engagemang för verksamhetens behov av förändring och utveckling. En sådan samverkan skapar förutsättningar för såväl en effektivare och bättre verksamhet för arbetsgivare och arbetstagare som en god arbetsmiljö. När de lokala parterna blir överens om att frågor, som historiskt sett hanterats inom det formella partssystemet, flyttas till chefs- och medarbetarnivån genom ett lokalt avtal om samverkan förändras roller och ansvar för aktörer både inom partssystemet och i verksamheten.

Publicerad: 2017-02-10

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.