Samverkan

En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer (lokala parter) är grunden för samverkan. I dialogen ges utrymme till delaktighet och att bidra med sin kompetens, kreativitet och engagemang vilket ger förutsättningar för en effektivare verksamhet och en bättre arbetsmiljö.

Artiklar om samverkan

Se alla artiklar

Webbinarier och filmer om samverkan

Se alla filmer och webbinarier

Lyssna på poddar om samverkan

Partsrådspodden: alla avsnitt