Samverkan

En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer (lokala parter) är grunden för samverkan. I dialogen ges utrymme till delaktighet och att bidra med sin kompetens, kreativitet och engagemang vilket ger förutsättningar för en effektivare verksamhet och en bättre arbetsmiljö.

Tre filmer om samverkan

Partsrådet har tagit fram tre filmer som hjälper er att komma igång med samverkan.

Filmer om samverkan

Se alla filmer

Webbinarier om samverkan

Se alla webbinarier

Artiklar om samverkan

Se alla artiklar