Processtöd för nystart eller omstart av samverkan

Hitta i processtödet

Detta processtöd är speciellt framtaget för er som antingen ska börja arbeta med samverkan, alternativt vill vidareutveckla ert samverkansarbete.​

Vi rekommenderar att ni börjar från början och tar del av samtliga delar för att få största möjliga nytta av stödet.

Så här är materialet uppbyggt

Introduktion till processtödet

Styrgruppen för Partsrådet delar med sig av sina erfarenheter kring att arbeta med samverkan i olika faser.

Metoden steg för steg

I det här avsnittet går vi igenom processtödet steg för steg i flera korta informativa filmer, med tillhörande text och övningar i PDF-format. Ni får tips och stöd för hela processen, från förberedelser och förankring, via workshoppar, fram till en färdig handlingsplan och uppföljning.

Mer stöd till dig som faciliterar

För att ni ute i verksamheten ska kunna använda er av processtödet på bästa sätt så har vi även tagit fram filmer som handlar om vad som är viktigt att tänka på för dem som faciliterar. Här får du professionell hjälp med vad som är viktigt att tänka på när det gäller allt från rumsplanering, aktivt lyssnande, hur du fångar gruppens uppmärksamhet och slutligen hur ni kommer vidare med en gemensamma mål.

Så kan ni använda processtödet i ert samverkansarbete

Processtödet kan ni till exempel använda under något av de olika stegen i verktyget för utveckling av lokala samverkansavtal (se bild nedan), som du hittar på webbplatsen under "Samverkan".

Illustration med fem cirklar som bilder egen cirkel -verktyg för samverkansavtal