Processtöd för nystart eller omstart av samverkan

Processtödet steg för steg

Här kommer du igång med Processtödet "Nystart eller omstart av samverkan”. Genom materialet kan ni få inspiration för att starta upp samverkansarbetet, eller hjälp att komma vidare om ni stött på utmaningar i samverkansprocessen i er organisation. 

Hur processtödet är uppbyggt

Processtödet består av fem steg som på ett strukturerat sätt hjälper er att jobba vidare med samverkansarbetet.  

  • Steg 1 går igenom olika förberedelser som är viktiga inför det kommande arbetet
  • I steg 2, 3 och 4 genomför ni workshoppar tillsammans 
  • Steg 5 handlar om att ni ska omsätta det ni kommit fram till i praktiken 

Varje steg finns beskrivet i text här på webbplatsen. Du hittar information om syfte, mål och hur ni kan gå till väga. 

För varje steg i processtödet finns en film med information om det aktuella steget. Det kan handla om vilka utmaningar ni som grupp kan möta och tips på hur ni förbereder er.

Till vissa av stegen finns också övningar som hjälper er framåt i processen. Övningarna kan du som faciliterar skriva ut och ta med dig när ni ska träffas. Övningarna är dels inlänkade under varje steg, men finns också samlade längst ned på sidan.

I följande kapitel "Mer stöd till dig som faciliterar" hittar du filmer som hjälper er som ska facilitera under workshopparna. 

Det första steget i stödet handlar om att förbereda och förankra processen som ni ska ta er igenom. Filmen och informationen hittar du under nästa rubrik: Förbereda och förankra.

Steg 1 – Förbereda och förankra

I det första steget lägger du som facilitator grunden och förbereder för det kommande arbetet. Det är bra om ni kan träffas i mindre partsgemensamma grupper för att sätta ramarna. Vilka ska vara med? Bestäm roller och mandat. Sätt upp en tidplan och kom överens om en rimlig ambitionsnivå. Hur mycket tid har ni till ert förfogande och behöver ni kanske flera workshoppar? Hur ska ni följa upp ert arbete? Det kan vara bra att redan nu boka in tider i kalendern så att samtliga har bokat in tider för exempelvis uppföljning.

Steg 2 – Nuläge och förståelse

I detta och följande steg är det dags för workshoppar. I filmen får du tips och stöd om vad du behöver tänka på. 

Det är viktigt att lyssna in och ta tillvara gruppens kompetens. Tänk också på att inte lägga allt fokus på glappet mellan nuläge och önskat läge. Exempelvis kan övningen Framstegslinjen hjälpa er att komma igång och att ge er ny energi. Övningen kollegiala intervjuer ger er en samlad bild av deltagarnas erfarenheter, vilket gör att ni kan komma vidare med analyser för att sedan landa i tydliga prioriteringar. 

Tips – nuläge och förståelse

  • I övningsmaterialet (pdf:erna) läser du om vilka förberedelser du behöver göra och hur ni kan följa upp era resultat. Du får också konkreta tips till dig/er som har rollen som facilitator.
  • Skriv gärna ut materialet och ta med till workshoppen.
  • När ni har en gemensam bild av nuläget kan ni gå vidare till nästa steg där ni analyserar och prioriterar arbetet.

Steg 3 – Analysera och prioritera

Nu är det dags att analysera och prioritera utifrån era förberedande övningar och de frågeställningar och utmaningar ni lyft. Här är det viktigt att ni inte går på snabba och enkla lösningar, utan verkligen försöker hitta grundorsaken. Övningen "5 gånger varför" är en bra metod för att verkligen komma åt grundorsaken till återkommande problem eller utmaningar. Tänk också på att ge alla medverkande möjlighet att bidra med sina perspektiv för bästa möjliga utfall.

 

Steg 4 – Idégenerera och utveckla

Det här steget hjälper er att skapa idéer utifrån er tidigare analys och prioritering. Utifrån övningen Cupcake design genererar ni idéer som har en lagom hög ambitionsnivå. Den andra övningen handlar om att skapa en tydlig handlingsplan. Några saker att tänka på är till exempel att resultaten inte ska ligga alltför långt fram i tiden och att man inte bör försöka hantera allt på en gång. 

Steg 5 – Förverkliga och lära

I processens femte och avslutande del är det dags att testa era idéer. Nu kan ni komma framåt i ert samverkansarbete. Det är viktigt att följa upp och utvärdera de insatser eller förändringar ni gör. Kanske behöver ni justera något? En utmaning kan vara att hålla igång energin efter workshopparna. Genom att involvera medarbetare på olika nivåer skapar ni engagemang och delaktighet för olika sakfrågor som ni valt att arbeta vidare med. Det ger er också goda förutsättningar att alla drar åt samma håll i ert partsgemensamma förändringsarbete.

Du har nu tagit del av alla stegen i metoden. I nästa del hittar du hjälp och stöd för att du som faciliterar ska kunna känna dig trygg i din roll.