Vi erbjuder

Arbetstagarkonsult

Illustration av pusselbitar med personer på som flyttas runt.

Partsrådet tillhandahåller medel för att anlita arbetstagarkonsulter enligt det statliga avtalet Samverkan för framtiden. Enligt avtalet har lokala arbetstagarorganisationer rätt att anlita en arbetstagarkonsult inför förändringar som har väsentlig betydelse för myndighetens ekonomi och de anställdas sysselsättning.

En partsgrupp bestående av företrädare för de fackliga huvudorganisationerna (OFR/S,P,O, Saco-S och Seko) beslutar om medel för att anlita en arbetstagarkonsult utifrån en ansökan från de lokala fackliga organisationerna. I partsgruppen sitter även en representant för Arbetsgivarverket med som observatör.

Det lokala fack som efterfrågar en arbetstagarkonsult vänder sig till sin huvudorganisation.

Ansökan ska innehålla en kort bakgrundsbeskrivning, en konkret beskrivning av vad det är som ni vill att arbetstagarkonsulten ska göra/hjälpa till med, vilka lokala fackliga organisationer (av OFR/S,P,O, Saco-S och Seko) som står bakom ansökan samt kontaktuppgifter. Ansökan skickas in via e-post till partsgruppens kontaktpersoner. De fackliga representanterna i partsgruppen beslutar gemensamt om ansökan ska beviljas eller inte.

Arbetstagarkonsulten genomför sin granskning genom att analysera strategiska och ekonomiska dokument, samt genom att intervjua ledning, arbetsgivarrepresentanter och medarbetare. Detta för att ta reda på vad dessa tycker om de frågor och förändringar som är på gång i organisationen. Uppdraget innebär ofta att analysera ett förslag till omstrukturering, värdera konsekvenser och risker, men kan även innebära att komma med alternativa förslag.

Partsgruppen som fattar beslut om finansiering av arbetstagarkonsulter består av:

Christian Camitz, OFR/S,P,O
christian.camitz@st.org

Kjell Frisdal, Saco-S
kjell.frisdal@akavia.se

Fredrik Bäckström, Seko
fredrik.backstrom@seko.se

Caroline Wieslander Blücher, Arbetsgivarverket Observatör i partsgruppen
caroline.wieslanderblucher@arbetsgivarverket.se

Uppdaterad: 2023-01-03