Om oss

Om Partsrådet

Partsrådet erbjuder stöd till representanter för arbetsgivare och fack i statliga verksamheter. Här hanteras aktuella frågor som arbetsgivare och fack på central nivå tycker är viktiga. Fokus ligger på att ge lokalt stöd i de frågor som fastställts i kollektivavtal. Arbetet sker genom de arbetsområden som centrala parter har fastställt.

Partsrådet erbjuder verktyg, tjänster, inspiration och kompetensutveckling som stärker arbetet med att lösa olika uppgifter och utmaningar på statliga arbetsplatser runt om i landet.

Se filmen om Partsrådet för att få veta mer om oss och vad vi erbjuder för typer av stöd till er som lokala parter:

 

Vi startade 1993 som Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. Ur detta bildades 2008 Rådet för partsgemensamt stöd på det statliga avtalsområdet – Partsrådet. De parter som ingår är Arbetsgivarverket, Saco-S, Seko och OFR/S, P, O.

Idag är Partsrådet ett kunskapshus och en dynamisk arena för lokala parter – fack och arbetsgivare som arbetar tillsammans. Här samlas vi och samarbetar för att möta aktuella utmaningar som centrala parter har identifierat.

Nya utmaningar kommer fortsätta avlösa varandra – förändring är det enda bestående. Men arenan för att hantera detta tillsammans, den består.

Välkommen till Partsrådet.