Om oss

Alla nyheter

Nyhet

Fem statliga verksamheter om nyttan med stödet från Partsrådet

Under Partsrådsdagen den 20 april delade fem myndigheter med sig av sina upplevelser av Partsrådets tjänster och evenemang, och i vilken situation de har vänt sig till Partsråde...

Nyhet

Partsrådsdagen: Fler än någonsin tar del av Partsrådets stöd

Den 20 april bjöd vi för första gången in till Partsrådsdagen. Detta för att ge representanter för arbetsgivare och fack inom statlig sektor en bättre bild av Partsrådets tjänst...

Nyhet

Representantskapet 2020: Partsrådet i backspegeln och runt kröken

Partsrådet representantskap är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning. Den 20 april möttes ledamöterna – 15 från...

Nyhet

Förnyade uppdrag för Partsrådet 2021–2023

Arbetsgivare och fack på central nivå inom staten har fattat beslut om inriktningen för Partsrådet 2021–2023. Verksamheten ska bedrivas inom fyra arbetsområden: Arbetsmiljö, Hål...

Nyhet

Partsrådet får ny webbplats och ny grafisk profil

Nu lanserar vi nya partsradet.se tillsammans med en helt ny grafisk profil. Den nya webbplatsen ska göra det lättare för er som representerar arbetsgivare och fackförbund i stat...

Nyhet

Lokala parter viktiga för demokratin

OECD belyser i en rapport de positiva effekter som kollektiva förhandlingar och arbetstagarnas medbestämmande har för bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och att motver...

Nyhet

Covid-19-anpassat representantskap

I april 2020 genomfördes representantskapet för första gången i form av ett webbinarium med mentormeterröstning. Detta för att följa restriktionerna för att minska spridningen a...

Nyhet

Covid-19: Partsrådet anpassar verksamheten

Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på ett sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer.

Nyhet

Partsrådet på ny adress

Partsrådet har flyttat och finns nu i nya lokaler vid Hötorget. Ny adress är Kungsgatan 48, 1 tr, 111 35 Stockholm.

Nyhet

Ny ordförande för Partsrådet

Den 21 augusti 2019 blir Gunnar Holmgren ny generaldirektör för Arbetsgivarverket och blir därmed även ordförande för Partsrådet. Han efterträder Eva Liedström Adler som går i p...

Nyhet

Partsrådets representantskap 2019

Partsrådet har haft sitt årliga representantskap då verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades.

Nyhet

Tillit till staten som tema under 2018 års representantskap

Tillit i arbetslivet var temat för Partsrådets representantskaps årliga möte 2018. Civilminister Ardalan Shekarabi pratade om tillit till staten medan Erik Fernholm bland annat...

Nyhet

Inspirerande och informerande om artificiell intelligens på representantskapet 2017

Artificiell intelligens (AI) och det nya informationssamhället – det var temat för föreläsningen på Partsrådets representantskap i april 2017. Doktor Carl Henrik Ek vid universi...

Nyhet

Avtal klara för 2017

Centrala parter har tecknat avtal om Partsrådets arbetsområden under kommande år.

Nyhet

40 år med partsarbete: ”Positivt att kunna jobba tillsammans som parter”

– Det är unikt hur företrädare för arbetsgivare och fackförbund inom staten jobbar med gemensamt utvecklingsarbete, inte minst i jämförelse med andra länder.
Det säger Inger Mat...

Nyhet

Innovation i fokus under representantskapet 2016

Innovation i offentlig sektor var temat när Partsrådets representantskap hade sitt årliga möte i april 2016. Partsrådets ordförande Eva Liedström Adler inledde mötet med att bli...

Nyhet

Eva Liedström Adler ny styrelseordförande

Eva Liedström Adler har utsetts till ny generaldirektör för Arbetsgivarverket och tar därför också över rollen som ordförande för Partsrådets styrelse.

Nyhet

Fiktiv myndighetssammanslagning engagerade på representantskapet 2015

På Partsrådets representantskap i april 2015 fick deltagarna resonera kring den fiktiva myndigheten Schlagerinspektionen under en workshop. På så sätt fick deltagarna se saker u...

Nyhet

Representantskapet 2014: Integritet förädlar förändringsarbetet

Förändring och teknikutveckling stod i fokus på Per Naroskins inspirationsseminarium på Partsrådets representantskap 2014. Per Naroskin är psykolog och erfaren föreläsare, och ä...