Om oss

Nyheter och artiklar

Här presenteras de senaste nyheterna och artiklarna om Partsrådet och dess verksamhet i stort. Nyheter om arbetsområdenas verksamhet publiceras under menyvalet Arbetsområden.
Artikel och Video

Partsrådsdagen 2023: Hot på jobbet – en tryggare arbetsplats

"Din jävla paragrafryttare, hjälp mig i stället." "Det känns som en pyrande eld i mig." "Din mördare, han finns inte mer." Stämningen blev tät och allvarlig när vittnesmål...

Artikel och Video

Partsrådsdagen 2023: Inriktning och verksamhet för Partsrådet 2024–2025

Samma arbetsområden men med utvecklade och förnyade uppdrag. Det utgör grunden för Partsrådets verksamhet och inriktning 2024–2025.

Artikel och Video

Partsrådsdagen 2023: Arbetslivsresan - om och för ett längre arbetsliv

Insatser för att skapa ett längre och hållbart arbetsliv kan inte starta strax innan pension utan måste pågå från första till sista dagen i ett arbetsliv. Det slog Ylva Nor...

Artikel

Avtalsförhandlingarna rörande Partsrådets verksamhet är nu avslutade

De centrala parterna Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har tecknat ett tvåårigt avtal.Den partsgemensamma verksamheten ska fortsatt bedrivas i de fyra befintlig...

Nyhet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter förenklas och digitaliseras

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har förenklats för att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna. Föreskrifterna har digitaliserats och finns nu tillgängli...

Nyhet

Arbetsmiljöverket förnyar föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör om regelförnyelse av deras författningssamling. De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1...

Artikel

Är du en av de som sommarjobbar?

Vi har samlat vårens mest populära videor, poddavsnitt och artiklar i en sommarlänklista för dig som jobbar under sommarveckorna. Är det något du missat eller tänkt att du...

Video

Stöd i arbetet för en jämlik arbetsplats

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. En av dem är kön. Här på Partsrådets webbplats finns kunskap, metoder och verktyg som stöd til...

Artikel

Fysiska möten i Almedalen efter två långa pandemiår

Sommaren år 2022 blev det så äntligen dags för fysiska träffar och möten under Almedalsveckan efter några år där många har haft fokus på digitala möten, i skuggan av pandemin.

Artikel och Video

Partsrådsdagen 2022: Stolthet i staten och den svenska modellen

Den 20 april ägde årets upplaga av Partsrådsdagen rum. Under en fullspäckad eftermiddag tog ett par hundra företrädare för arbetsgivare och fack i statlig verksamhet del av före...

Artikel

Representantskapet 2022: Allt fler hittar till Partsrådet

Partsrådets representantskap är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning. Under ett digitalt evenemang den 20 apri...

Artikel

Ny kanslichef på Partsrådet

Partsrådets rekryteringsgrupp har nu slutfört uppdraget att rekrytera en kanslichef till Partsrådet. Den 4 april tillträder Ulrica Engström Nilsson, som närmast kommer från en r...

Artikel

Partsrådet summerar ett händelserikt 2021

2021 har trots pandemin varit ett mycket aktivt år för Partsrådet. Flera nya tjänster har lanserats och en rad webbinarie- och workshopserier har genomförts med rekordmånga delt...

Artikel och Video

Fem statliga verksamheter om nyttan med stödet från Partsrådet

Under Partsrådsdagen den 20 april delade fem myndigheter med sig av sina upplevelser av Partsrådets tjänster och evenemang, och i vilken situation de har vänt sig till Partsråde...

Artikel och Video

Partsrådsdagen: Fler än någonsin tar del av Partsrådets stöd

Den 20 april bjöd vi för första gången in till Partsrådsdagen. Detta för att ge representanter för arbetsgivare och fack inom statlig sektor en bättre bild av Partsrådets tjänst...

Artikel

Representantskapet 2021: Partsrådet i backspegeln och runt kröken

Partsrådet representantskap är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning. Den 20 april möttes ledamöterna – 15 från...

Artikel

Förnyade uppdrag för Partsrådet 2021–2023

Arbetsgivare och fack på central nivå inom staten har fattat beslut om inriktningen för Partsrådet 2021–2023. Verksamheten ska bedrivas inom fyra arbetsområden: Arbetsmiljö, Hål...

Artikel och Video

Partsrådet får ny webbplats och ny grafisk profil

Nu lanserar vi nya partsradet.se tillsammans med en helt ny grafisk profil. Den nya webbplatsen ska göra det lättare för er som representerar arbetsgivare och fackförbund i stat...

Artikel

Lokala parter viktiga för demokratin

OECD belyser i en rapport de positiva effekter som kollektiva förhandlingar och arbetstagarnas medbestämmande har för bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och att motver...

Artikel

Covid-19-anpassat representantskap

I april 2020 genomfördes representantskapet för första gången i form av ett webbinarium med mentimeterröstning. Detta för att följa restriktionerna för att minska spridning...

Artikel

Covid-19: Partsrådet anpassar verksamheten

Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på ett sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer.

Artikel

Partsrådet på ny adress

Partsrådet har flyttat och finns nu i nya lokaler vid Hötorget. Adressen är Kungsgatan 48, 1 tr, 111 35 Stockholm.

Artikel

Ny ordförande för Partsrådet

Den 21 augusti 2019 blir Gunnar Holmgren ny generaldirektör för Arbetsgivarverket och blir därmed även ordförande för Partsrådet. Han efterträder Eva Liedström Adler som går i p...

Artikel

Partsrådets representantskap 2019

Partsrådet har haft sitt årliga representantskap då verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades.

Artikel

Tillit till staten som tema under 2018 års representantskap

Tillit i arbetslivet var temat för Partsrådets representantskaps årliga möte 2018. Civilminister Ardalan Shekarabi pratade om tillit till staten medan Erik Fernholm bland annat...

Artikel

Inspirerande och informerande om artificiell intelligens på representantskapet 2017

Artificiell intelligens (AI) och det nya informationssamhället – det var temat för föreläsningen på Partsrådets representantskap i april 2017. Doktor Carl Henrik Ek vid universi...

Artikel

Avtal klara för 2017

Centrala parter har tecknat avtal om Partsrådets arbetsområden under kommande år.

Artikel

40 år med partsarbete: ”Positivt att kunna jobba tillsammans som parter”

– Det är unikt hur företrädare för arbetsgivare och fackförbund inom staten jobbar med gemensamt utvecklingsarbete, inte minst i jämförelse med andra länder. Det säger Inger Mat...

Artikel

Innovation i fokus under representantskapet 2016

Innovation i offentlig sektor var temat när Partsrådets representantskap hade sitt årliga möte i april 2016. Partsrådets ordförande Eva Liedström Adler inledde mötet med att bli...

Artikel

Eva Liedström Adler ny styrelseordförande

Eva Liedström Adler har utsetts till ny generaldirektör för Arbetsgivarverket och tar därför också över rollen som ordförande för Partsrådets styrelse.

Artikel

Fiktiv sammanslagning av myndigheter engagerade på representantskapet 2015

På Partsrådets representantskap i april 2015 fick deltagarna resonera kring den fiktiva myndigheten Schlagerinspektionen under en workshop. På så sätt fick deltagarna se saker u...

Artikel

Representantskapet 2014: Integritet förädlar förändringsarbetet

Förändring och teknikutveckling stod i fokus på Per Naroskins inspirationsseminarium på Partsrådets representantskap 2014. Per Naroskin är psykolog och erfaren föreläsare, och ä...