Om oss

Nyheter och artiklar

Här presenteras de senaste nyheterna och artiklarna om Partsrådet och dess verksamhet i stort. Nyheter om arbetsområdenas verksamhet publiceras under menyvalet Arbetsområden.
Artikel och Video

Många planer för framtiden

Vid höstens kollektivavtalsförhandlingar för statlig sektor kom centrala parter också överens om Partsrådets huvudsakliga verksamhetsinriktning. Nu har de fyra styrgrupperna pla...

Artikel

Åsa Krook ny styrelseordförande i Partsrådet

På Partsrådets årsmöte, representantskapet, valdes Åsa Krook till ny styrelseordförande. Åsa är till vardags chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket och sedan länge...

Artikel och Video

Partsrådsdagen 2023: Arbetslivsresan - om och för ett längre arbetsliv

Insatser för att skapa ett längre och hållbart arbetsliv kan inte starta strax innan pension utan måste pågå från första till sista dagen i ett arbetsliv. Det slog Ylva Nor...

Artikel och Video

Partsrådsdagen 2023: Inriktning och verksamhet för Partsrådet 2024–2025

Samma arbetsområden men med utvecklade och förnyade uppdrag. Det utgör grunden för Partsrådets verksamhet och inriktning 2024–2025.

Artikel och Video

Partsrådsdagen 2023: Hot på jobbet – en tryggare arbetsplats

"Din jävla paragrafryttare, hjälp mig i stället." "Det känns som en pyrande eld i mig." "Din mördare, han finns inte mer." Stämningen blev tät och allvarlig när vittnesmål...

Artikel

Avtalsförhandlingarna rörande Partsrådets verksamhet är nu avslutade

De centrala parterna Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har tecknat ett tvåårigt avtal.Den partsgemensamma verksamheten ska fortsatt bedrivas i de fyra befintlig...

Nyhet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter förenklas och digitaliseras

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har förenklats för att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna. Föreskrifterna har digitaliserats och finns nu tillgängli...

Nyhet

Arbetsmiljöverket förnyar föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör om regelförnyelse av deras författningssamling. De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1...

Artikel

Är du en av de som sommarjobbar?

Vi har samlat vårens mest populära videor, poddavsnitt och artiklar i en sommarlänklista för dig som jobbar under sommarveckorna. Är det något du missat eller tänkt att du...

Video

Stöd i arbetet för en jämlik arbetsplats

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. En av dem är kön. Här på Partsrådets webbplats finns kunskap, metoder och verktyg som stöd til...

Artikel

Fysiska möten i Almedalen efter två långa pandemiår

Sommaren år 2022 blev det så äntligen dags för fysiska träffar och möten under Almedalsveckan efter några år där många har haft fokus på digitala möten, i skuggan av pandemin.

Artikel

Representantskapet 2022: Allt fler hittar till Partsrådet

Partsrådets representantskap är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning. Under ett digitalt evenemang den 20 apri...

Artikel och Video

Partsrådsdagen 2022: Stolthet i staten och den svenska modellen

Den 20 april ägde årets upplaga av Partsrådsdagen rum. Under en fullspäckad eftermiddag tog ett par hundra företrädare för arbetsgivare och fack i statlig verksamhet del av före...

Artikel

Ny kanslichef på Partsrådet

Partsrådets rekryteringsgrupp har nu slutfört uppdraget att rekrytera en kanslichef till Partsrådet. Den 4 april tillträder Ulrica Engström Nilsson, som närmast kommer från en r...

Artikel

Partsrådet summerar ett händelserikt 2021

2021 har trots pandemin varit ett mycket aktivt år för Partsrådet. Flera nya tjänster har lanserats och en rad webbinarie- och workshopserier har genomförts med rekordmånga delt...

Artikel och Video

Fem statliga verksamheter om nyttan med stödet från Partsrådet

Under Partsrådsdagen den 20 april delade fem myndigheter med sig av sina upplevelser av Partsrådets tjänster och evenemang, och i vilken situation de har vänt sig till Partsråde...

Artikel och Video

Partsrådsdagen: Fler än någonsin tar del av Partsrådets stöd

Den 20 april bjöd vi för första gången in till Partsrådsdagen. Detta för att ge representanter för arbetsgivare och fack inom statlig sektor en bättre bild av Partsrådets tjänst...

Artikel

Representantskapet 2021: Partsrådet i backspegeln och runt kröken

Partsrådet representantskap är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning. Den 20 april möttes ledamöterna – 15 från...