Om oss

Arbetsmiljöverkets föreskrifter förenklas och digitaliseras

fredag 20 oktober 2023

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har förenklats för att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna. Föreskrifterna har digitaliserats och finns nu tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Arbetsmiljöverkets arbete med att förenkla och förtydliga föreskrifterna har tagit sju år och har resulterat i att antalet föreskriftshäften har minskat från 67 till 15.

Syftet har varit att skapa ett mer tydligt och sammanhållet regelverk med en ny struktur som är enklare att tillämpa. Det ska vara överblickbart, lätt att hitta rätt och förstå hur reglerna hänger ihop och vilka regler som gäller för ett arbete. Reglerna ska också lättare kunna anpassas till ett arbetsliv som förändras och där nya risker kan uppkomma.

Arbetsmiljöverket har genomfört en omfattande digitalisering för att göra föreskrifterna tillgängliga och sökbara. Regelverket kan nu även läsas upp och de olika paragraferna kan delas via länkar.

Det nya regelverket, som träder i kraft den 1 januari 2025, finns redan nu publicerat på Arbetsmiljöverkets webbplats. Arbetsmiljöverket kommer även att släppa filmer, en podd och genomföra ett webbinarium om den nya regelstrukturen.

Partsrådets material kommer att ses över och uppdateras inför ikraftträdandet den 1 januari 2025.