Om oss

Våra verksamhetsberättelser

Artikel

Verksamhetsberättelse 2022

2022 kan summeras som ännu ett viktigt och utmanande år för Partsrådet. Restriktionerna har släppts och möten har återigen kunnat genomföras fysiskt i kombination med digitala m...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2021

Under året 2021 har verksamheten på Partsrådet haft en fortsatt hög intensitet och aktiviteterna gentemot målgrupperna – lokala parter i statliga verksamheter – har varit många....

Artikel

Verksamhetsberättelse 2020

2020 är ett år som sticker ut från mängden då pandemin vände upp och ner på mycket i vår vardag, så även på våra statliga arbetsplatser. Utmaningarna har varit många och akuta o...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2019

Centrala parter hör vad som är viktiga frågor i de statliga verksamheterna och formar Partsrådets verksamhet efter det. Partsrådets uppgift är att vara arena för det partsgemens...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2018

Årets stora händelse i Partsrådet är starten av Hållbart arbetsliv. Tillsammans har förhandlingsledningarna skapat en ram för en omfattande satsning som ska pågå till 2022. Mott...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2017

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lön...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2016

Förväntningarna på statsförvaltningen att anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld är höga både från statsmakterna och medborgarna. I den processen vill parterna underlä...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2015

Centrala parter känner in vad som är viktiga frågor på myndigheterna och formar Partsrådets verksamhet efter det. Partsrådets uppgift är att vara arena för det partsgemensamma s...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2014

2014 har varit ett år av nystart för Partsrådet. Samtliga arbetsområden har haft aktiviteter för lokala parter under året. Sammanlagt har över 1 500 partsföreträdare deltagit. P...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2013

Partsrådets verksamhet har varit omfattande under det gångna året. Över 2 700 partföreträdare, chefer och medarbetare har medverkat i olika typer av konferenser, seminarier och...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2012

Ett nytt arbetsområde beslutades av parterna – Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv. Samtliga arbetsområden från 2012 utvecklades och förlängdes under 2013....

Artikel

Verksamhetsberättelse 2011

Omfattande dialog och förankringsarbete under 2011 har lett till att verksamheten nu har en hög nivå. Det handlar om konferensverksamhet för att BESTA-vägen ska komma till använ...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2010

2010 var året då Partsrådet spred erfarenheter av drygt ett års insatser inom de olika arbetsområdena. Ett tiotal seminarier genomfördes, liksom flera utbildningar och nätverkst...

Artikel

Verksamhetsberättelse 2009

2009 var det första hela verksamhetsåret för nya Partsrådet. En summering av året bekräftar att de avtalsslutande parterna tänkte rätt vid ombildningen av rådet och den delvis n...