Om oss

Verksamhetsberättelse 2023

torsdag 18 april 2024

Partsrådets verksamhet har fortsatt en hög efterfrågan och genomförs med hög kvalitet. Hela 84 procent anser att Partsrådets evenemang är mycket eller väldigt givande. Förbättrings- och utvecklingsarbetet av verksamheten fortsätter och de lokala parterna inom det statliga kollektivavtalsområdet upplever nu Partsrådets insatser som än mer relevanta.

Partsrådet hanterar aktuella frågor och utmaningar som vi, centrala parter, tycker är viktiga att arbeta tillsammans med. Det sker genom att Partsrådet erbjuder olika former av stöd till er, representanter för arbetsgivare och fack i statliga verksamheter. 

Partsrådets arbete utgör ett viktigt stöd för det partsgemensamma arbetet. Under året har Partsrådet fortsatt att utveckla både verksamheten och stödet till målgruppen. Det fortsätter att vara en hög efterfrågan på Partsrådets verksamhet och under 2023 nåddes hela 82 procent av målgruppen, vilket skapar goda förutsättningar för pågående och kommande partsgemensamt arbete i statlig sektor.

Kvaliteten i verksamheten är också fortsatt hög, vilket nöjdheten hos målgruppen bekräftar. Särskilt glädjande är att lokala parter upplever stor eller väldigt stor nytta av Partsrådet i sina roller som partsföreträdare, en upplevd nytta som stadigt ökar. Det visar att stödet som centrala parter via Partsrådet erbjuder svarar mot de aktuella frågor och utmaningar som finns på lokal nivå. 

Den årliga Partsrådsdagen genomfördes under 2023 i både Stockholm och Norrköping och möttes av ett stort intresse och engagemang hos deltagarna. Under 2024 byter vi städer och Partsrådsdagen genomförs i stället i Uppsala och Sundsvall. Varmt välkomna!

Vi, representanter för Partsrådets styrelse och centrala parter, vill tacka er, lokala parter, för ert intresse och engagemang. Det bidrar till en hållbar och stimulerande arbetsdag, varje dag.

Anna Falck
Styrelsens ordförande

Anna Steen
Styrelsens vice ordförande

Läs mer om verksamhetsåret genom att ladda ner dokumenten nedan