Om oss

Partsrådsdagen 2023: artiklar och filmer

Hur kan vi skapa ett längre och hållbarare arbetsliv? Vad blir Partsrådets utveckling och inriktning de kommande två åren? Och hur kan vi stärka skyddet mot hot och våld på jobbet. Det var några av punkterna i det fullspäckade programmet under Partsrådsdagen 2023 som anordnades den 7 november i Stockholm och den 29 november i Norrköping.

Den första större programpunkten handlade om Arbetslivsresan, en digital tjänst som hjälper lokala parter få stöd i att lyfta frågor om ett längre arbetsliv. Den erbjuder forskningsbaserad kunskap, arbetsmetodik, inspirationsmaterial och samtalsunderlag för att främja förutsättningar för ett längre arbetsliv för alla medarbetare utifrån ett organisationsperspektiv. Länken och föreläsningen om Arbetslivsresan hittar du i tabellen nedan.

De centrala parterna Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, SACO-S och Seko har tecknat ett tvåårigt avtal. Avtalet reglerar bland mycket annat Partsrådets verksamhet och inriktning. Länken till artikel och föreläsningen om Partsrådets inriktning och verksamhet hittar du i tabellen nedan. 

Hot och våld på jobbet är ett stort problem, och på plats för att berätta mer om detta var Sara Göransson, filosofie doktor i psykologi och arbetsmiljöexpert, som bland mycket annat beskrev skillnaden mellan reaktivt och instrumentellt våld, och hur man bäst bör bemöta dessa skilda fenomen. Länken till artikel och föreläsningen om Hot på jobbet hittar du i tabellen nedan.

I samband med föreläsningen presenterades också Partsrådets nya arbetsmaterial Hot på jobbet som ger information, råd och checklistor i arbetet med att förebygga, hantera och följa upp hot, våld och trakasserier.

Här ser du sändningen i sin helhet:

Kapitelindelning och delfilmer

Tidsangivelserna i kolumnen till vänster nedan visar var i filmen ovan en programpunkt börjar. Du kan också välja att klicka på namnet på programpunkten i högra kolumnen om du föredrar att se kapitlet i en egen film – samt läsa en artikel.

00:00 Kanslichefen hälsar alla välkomna
02:56 Arbetslivsresan - om och för ett längre arbetsliv
40:34 Partsrådets inriktning och verksamhet 2024 - 2025
53:44 Hot på jobbet: En tryggare arbetsplats, Sara Göransson, arbetsmiljöexpert
01:43:27 Partsrådets material om Hot på jobbet