Om oss

Partsrådsdagen 2023: Arbetslivsresan - om och för ett längre arbetsliv

fredag 8 december 2023

Insatser för att skapa ett längre och hållbart arbetsliv kan inte starta strax innan pension utan måste pågå från första till sista dagen i ett arbetsliv. Det slog Ylva Nordling, ansvarig för Hållbart arbetsliv, fast under seminariet Arbetslivsresan – om och för ett längre arbetsliv som inledde Partsrådsdagen 2023.

Ta del av inslaget i filmen nedan. Direkt under filmfönstret kan du läsa en artikel om inslaget, samt ta del av länkar till övriga filmer från dagen.

Den tjänst som Partsrådet utvecklat för att hjälpa lokala parter uppnå detta kallas Arbetslivsresan, och det var den tjänsten som stod i fokus under seminariet som leddes av Ylva Nordling och Viktor Marklund, utvecklingssamordnare.

Så vad är då Arbetslivsresan? I korthet kan den beskrivas som en digital tjänst som hjälper lokala parter få stöd i att lyfta frågor om ett längre arbetsliv. Den erbjuder forskningsbaserad kunskap, arbetsmetodik, inspirationsmaterial och samtalsunderlag för att främja förutsättningar för ett längre arbetsliv för alla medarbetare utifrån ett organisationsperspektiv.


Motiveras utifrån tre perspektiv

Ylva Nordling beskrev hur tjänsten motiverades utifrån tre olika perspektiv:

 1. Hållbara och attraktiva arbetsplatser är en viktig konkurrensfördel när man ska rekrytera och behålla personal.
 2. Rättviseaspekt. Personer i alla åldrar ska ha rätt att verka i arbetslivet utifrån sina förutsättningar.
 3. Lagkrav – arbetsmiljölagen kräver att vi ska ha aktiva åtgärder mot alla diskrimineringsgrunder, varav ålder är en.

Fem teman


Viktor Marklund lyfte fram hur individer i dag ständigt befinner sig i ett korsdrag av information som påverkar mående och arbetsprestation. Behovet av en tillåtande och öppen arbetsplats är därför stort. 

Vi vill hamna i ett klimat där vi kan dela med oss av tankar hela tiden.


Viktor Marklund demonstrerade sedan tjänstens uppbyggnad och visade upp de fem olika teman som den kretsar kring:

 1. En hälsofrämjande arbetsmiljö – organisatorisk och social arbetsmiljö
 2. Främja återhämtning och flexibilitet – återhämtning, balans i arbetstakt och flexibilitet samt individ och arbetsanpassning.
 3. Främja socialt stöd och delaktighet – delaktighet, stödjande och sociala situationer
 4. Främja motivation, stimulans och tillfredställelse – arbetsuppgiftens innehåll och betydelsen för motivation till arbetet.
 5. Främja kunskap, kreativitet och kompetensutveckling – främja en god kultur för kunskap, kreativitet och utveckling.

Deltagarna i seminariet fick sedan diskutera i grupper vilka av dessa teman som var mest aktuella på deras arbetsplatser just nu. Det efterföljande erfarenhetsutbytet bjöd på många intressanta exempel från ett flertal olika myndigheter, bland annat Sida, Försvarets materielverk och Arbetsförmedlingen.

Den tjänst som Partsrådet utvecklat för att hjälpa lokala parter uppnå detta kallas Arbetslivsresan, och det var den tjänsten som stod i fokus under seminariet som leddes av Ylva Nordlund och Viktor Marklund, utvecklingssamordnare.

Så vad är då Arbetslivsresan? I korthet kan den beskrivas som en digital tjänst som hjälper lokala parter få stöd i att lyfta frågor om ett längre arbetsliv. Den erbjuder forskningsbaserad kunskap, arbetsmetodik, inspirationsmaterial och samtalsunderlag för att främja förutsättningar för ett längre arbetsliv för alla medarbetare utifrån ett organisationsperspektiv.


Motiveras utifrån tre perspektiv

Ylva Nordling beskrev hur tjänsten motiverades utifrån tre olika perspektiv:

 1. Hållbara och attraktiva arbetsplatser är en viktig konkurrensfördel när man ska rekrytera och behålla personal.
 2. Rättviseaspekt. Personer i alla åldrar ska ha rätt att verka i arbetslivet utifrån sina förutsättningar.
 3. Lagkrav – arbetsmiljölagen kräver att vi ska ha aktiva åtgärder mot alla diskrimineringsgrunder, varav ålder är en.

Fem teman
Viktor Marklund lyfte fram hur individer i dag ständigt befinner sig i ett korsdrag av information som påverkar mående och arbetsprestation. Behovet av en tillåtande och öppen arbetsplats är därför stort.

- Vi vill hamna i ett klimat där vi kan dela med oss av tankar hela tiden, sade han.

Viktor Marklund demonstrerade sedan tjänstens uppbyggnad och visade upp de fem olika teman som den kretsar kring:

 1. En hälsofrämjande arbetsmiljö – organisatorisk och social arbetsmiljö
 2. Främja återhämtning och flexibilitet – återhämtning, balans i arbetstakt och flexibilitet samt individ och arbetsanpassning.
 3. Främja socialt stöd och delaktighet – delaktighet, stödjande och sociala situationer
 4. Främja motivation, stimulans och tillfredställelse – arbetsuppgiftens innehåll och betydelsen för motivation till arbetet.
 5. Främja kunskap, kreativitet och kompetensutveckling – främja en god kultur för kunskap, kreativitet och utveckling.

Deltagarna i seminariet fick sedan diskutera i grupper vilka av dessa teman som var mest aktuella på deras arbetsplatser just nu. Det efterföljande erfarenhetsutbytet bjöd på många intressanta exempel från ett flertal olika myndigheter, bland annat Sida, Försvarets materielverk och Arbetsförmedlingen.

Här kan du läsa mer om Arbetslivsresan