Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Historia

Partsrådet, f d Utvecklingsrådet, startades i början på 1990-talet och har sedan dess stöttat och inspirerat utvecklingsarbetet på myndigheterna.

Efter en överenskommelse 1992 startade parterna 1 juli 1993 ett organ för partsgemensamt utvecklingsarbete genom att sjösätta Utvecklingsrådet för statlig sektor. Utvecklingsrådet stödde två typer av projekt:

– sådana som de centrala parterna initierade och styrde direkt. Det kunde handla om jämställdhet, arbete utan stress, högre förvaltningsutbildning, ålder och arbetsliv, öppenhet i statlig förvaltning mm.

– finansiering av utvecklingsarbete drivet av lokala parter, vilket skedde inom arbetsområdena Lokalt utvecklingsarbete (generell partsdriven utveckling) och Satsa friskt (förbättrad arbetsmiljö i vid mening). Efter ansökan förmedlade båda dessa arbetsområden i sin tur bidrag till olika lokala utvecklingsprojekt. Utvecklingsrådet betalade sedan ut pengarna mot redovisning av genomförda åtgärder och program.

Sedan juni 2008, då Partsrådet bildades ur Utvecklingsrådet, ligger fokus på att stödja lokala parter enligt särskilda överenskommelser mellan de centrala parterna. Åtgärderna är ofta riktade och förmedlandet av bidrag till myndigheterna har gradvis minskat för att i det närmaste upphöra. I stället överenskommer de centrala parterna i kollektivavtal om vilka arbetområden som Partsrådet ska bedriva. Arbetsformer och budget för dessa arbetsområden fastställs av Partsrådets styrelse. Tanken är att Partsrådet numera i huvudsak ska stötta frågor som ligger i linje med centrala parters kärnverksamhet.

Läs mer om verksamheten i Partsrådets årsredovisningar via länken i menyn nedan.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.