Om oss

Finansiering

Finansiering av verksamheten har skett genom att parterna har avtalat om en procentuell månatlig avsättning av de statliga arbetsgivarnas lönesumma samt avkastning på placerade medel.

Under de senaste åren har avgiften varit 0,055 procent av lönesumman hos de myndigheter som omfattas av det statliga avtalsområdet. Parterna kom i avtalsrörelsen 2020 överens om att ge en tillfällig rabatt på avgiften med 100% under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2023.

Under denna period kommer Partsrådet finansiera sin verksamhet genom att realisera delar av det kapital som genererats under åren. Partsrådets egna kapital uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 304 miljoner kronor medan marknadsvärdet av Partsrådets kapitalplaceringar vid samma tidpunkt uppgick till 375 miljoner kronor.