Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Finansiering

I 1992 års avtalsrörelse kom de centrala parterna på det statliga avtalsområdet överens om att den 1 juli 1993 gemensamt bilda Utvecklingsrådet, som sedan juni 2008 heter Partsrådet.

Finansiering av verksamheten sker genom att parterna avtalat om en procentuell månatlig avsättning av de statliga arbetsgivarnas lönesumma (0,055 procent). Åren 2009–2011 gick dock avsättningen i stället till Trygghetsstiftelsen. Den 1 oktober 2013 – 30 september 2016 kom parterna överens om en rabatt motsvarande avgiften och de statliga arbetsgivarna betalade under den perioden inget till Partsrådet.

Från och med den 1 oktober 2016 betalar arbetsgivarna avgift igen i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen, 0,055 procent av lönesumman.  Statens tjänstepensionsverk (SPV) administrerar inbetalningen. Varje månad mottar Partsrådet avgifter på runt 5 mkr.

Partsrådets egna kapital uppgick vid årsskiftet 2017/18 till 245 mkr.

Uppdaterad: 2018-10-02

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.