Om oss

Finansiering

Bild föreställande tågspår och ett tåg som rör sig i snabb fart till höger i bild.

Finansiering av Partsrådets verksamhet sker genom att parterna har avtalat om en procentuell månatlig avsättning av de statliga arbetsgivarnas lönesumma samt avkastning på placerade medel.

Parterna har kommit överens att avgiften från och med januari 2026 ska vara 0,03 procent (tidigare 0,055 procent) av lönesumman hos de organisationer som är medlemmar i Arbetsgivarverket och omfattas av det statliga avtalsområdet.

Under åren 2024 och 2025 tas ingen avgift ut.

Under den avgiftsfria perioden kommer Partsrådet finansiera sin verksamhet genom att realisera delar av det kapital som genererats under åren. Partsrådets egna kapital uppgår vid årsskiftet 2023/2024 till 172 miljoner kronor medan marknadsvärdet av Partsrådets kapitalplaceringar vid samma tidpunkt är 244 miljoner kronor.