Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Finansiering

Finansiering av verksamheten sker genom att parterna avtalat om en procentuell månatlig avsättning av de statliga arbetsgivarnas lönesumma (0,055 procent).

Åren 2009–2011 gick avsättningen i stället till Trygghetsstiftelsen. Den 1 oktober 2013 – 30 september 2016 kom parterna överens om en rabatt motsvarande avgiften och de statliga arbetsgivarna betalade under den perioden inget till Partsrådet.

Från och med den 1 oktober 2016 betalar arbetsgivarna avgift igen i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen, 0,055 procent av lönesumman.  Statens tjänstepensionsverk (SPV) administrerar inbetalningen. Varje månad mottar Partsrådet avgifter på runt 5 mkr.

Partsrådets egna kapital uppgick vid årsskiftet 2018/19 till 274 mkr.

Uppdaterad: 2019-05-13

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.