Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Hållbart arbetsliv

Att skapa en bättre arbetsdag varje dag, det är syftet med Partsrådets nya arbetsområde Hållbart arbetsliv. Genom nytänkande, enkla och förtroendeskapande tjänster så är målet att skapa friska och engagerade arbetsplatser inom statlig sektor.

Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen av det moderna arbetslivet och med utgångpunkt i detta initierade Partsrådet det nya arbetsområdet Hållbart arbetsliv. Arbetsområdet ska skapa förutsättningar för ett väl fungerande arbetsliv och motverka ohälsa. Detta ska göras genom att Partsrådet erbjuder lokala parter efterhjälpande, förebyggande, främjande och utvecklande insatser på myndigheterna.

grafik

Målet är att bidra till både friska och engagerade arbetsplatser genom ett brett spektra av reaktiva och proaktiva tjänster. De har även olika inriktning, vilka beskrivs närmare nedan:

  • Efterhjälpande insatser för återgång till arbete – Konkreta insatser för en effektiv återgång till arbete efter sjukfrånvaro
  • Förebyggande insatserna mot ohälsa – Preventiva insatser som handlar om att motverka och hantera problem
  • Främjande insatser för att skapa engagemang – Stimulerande insatser som bidrar till en aktiv och välfungerande organisation, exempelvis genom gemenskap och arbetsglädje
  • Utvecklande insatser för lärande och karriär – Fokuserade insatser för att möjliggöra kontinuerlig utveckling på arbetsplatsen.

Utveckling av arbetsområdet och dess tjänster pågår och kommer kontinuerligt att lanseras under hösten 2018. Vi vill även passa på att tacka alla som delat kunskap och erfarenheter i arbetet. Mer information om tjänsterna samt inbjudningar för vidare diskussion kommer att skickas ut inom kort. Anmäl intresse för de första fem tjänsterna här.

Uppdaterad: 2018-06-18

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.