Vi erbjuder

#31 Del 2 Hur kan vi arbeta med inkluderande arbetsmiljö?

tisdag 25 juni 2024

Missa inte det senaste avsnittet av Partsrådspodden där Partsrådets Ksanet Habte möter organisationskonsulten med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering, Gabriella Fägerlind. Här är avsnitt 2.

Partsrådspodden · #31 Del 2 Hur kan vi arbeta med inkluderande arbetsmiljö?

Man kan dela upp en inkluderande arbetsmiljö i tre huvudkomponenter: fysisk och digital tillgänglighet, rättvisa rutiner och processer, samt en psykosocial arbetsmiljö. Men förutom det, vad ökar risken för diskriminering? Vilka fördelar finns med partsgemensamt arbete kring frågan om inkludering? Vilket klimat har vi på vår arbetsplats? Och vilka jobbar hos oss? 

Gabriella Fägerlind och Ksanet Habte pratar brett om vad en inkluderande arbetsmiljö är, svarar på frågor och ger även konkreta tips.

Här är avsnitt 2.