Lönebildning

En långsiktig lönebildning är en viktig del i verksamhetsutvecklingen – lönen är ett styrmedel för att uppnå verksamhetsmålen och kunna rekrytera och behålla rätt kompetens, idag och i framtiden.

Webbinarier och filmer om lönebildning

Se alla webbinarier och filmer

Artiklar om lönebildning

Se alla artiklar

Teman inom lönebildning

Här kan du ta del av artiklar som rör sig specifikt inom ett avtalsområde eller som beskriver metodverktyget BESTA-vägen.

Material

Inspirationsmaterialet RALS 2010-T – ett löneavtal som visar vägen

Materialet, som beskriver tillsvidareavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, har som syfte att inspirera till utvecklande samtal mellan er som lokala parter kring ett antal viktiga delar i den lokala lönebildningen. Vi är övertygade om att det bästa samtalet uppstår när respektive part är väl förberedd och genomtänkt inför den gemensamma diskussionen. Därför finns, efter de olika avsnitten, ett antal frågeställningar att diskutera var och en för sig och gemensamt.

Väl förberedda parter, med ömsesidig förståelse för respektive parts roll och ansvar samt en förtroendefull relation, ger goda förutsättningar för ett väl fungerande lönebildningsarbete. (2019)

Ladda ner

 

Stöd för lokal lönebildning: Råd till lokala parter vid tillämpningen av RALS-2007-2010

Denna partsgemensamma skrift är framtagen av Samarbetsrådet för det statliga avtalsområdet. Skriften syftar till att beskriva de centrala parternas gemensamma intentioner med de centrala ramavtalen (RALS) så att tillämpningen underlättas på den lokala nivån. Skriften ska läsas som ett komplement till RALS 2007–2010 och riktar sig i första hand till lokala parter. (2008)

Ladda ner

Lön efter kön eller förtjänst

Bildspel: Lön efter kön eller förtjänst – om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning. (2010)

Ladda ner

Metodstöd för lönekartläggning

Bildspel: Ett partsgemensamt metodstöd anpassad till statlig sektor för att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader.

Ladda ner

Rapport för arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning

(2014)

Ladda ner

Regeringskansliets lönesättning

Bildspel: Lönesättande samtal i Regeringskansliet – från Partsrådets seminarium. (2010)

Ladda ner

Jordbruksverket: presentation

(2014-03-10)

Ladda ner